lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KLMT-programmet och kull H19

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik  H19 

Årskurs 3, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHF30 15 G2 - S Kvalitet och livsmedelssäkerhet X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 250 h (45-minuterspass)
MIOA15 7,5 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 54 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
YTHF20 7,5 G2 - S Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 190 h (45-minuterspass)
MAMF16 7,5 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)

YTHF30 Kvalitet och livsmedelssäkerhet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MIOA15 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF20 Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MAMF16 Arbetsorganisation och ledarskap: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Årskurs 3, läsåret 2021/22 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
EXTA80 7,5 G1 - E Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier X Kursen samläses med SASH68, som ges av Institutionen för kommunikation och medier. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTA75 7,5 G1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EXTA85 7,5 G1 - E Mat, tradition och innovation X Kursen samläses med SASH86, som ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 51 h (45-minuterspass)

EXTA80 Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier: Kursen samläses med SASH68, som ges av Institutionen för kommunikation och medier. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTA75 Engelska för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTA85 Mat, tradition och innovation: Kursen samläses med SASH86, som ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Kandidatarbeten - KLMT

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KLMT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL05 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL05 Kandidatarbete i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.