lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MSOC-programmet och kull H19

Masterutbildning i system på chips  H19 

Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
ETIN25 7,5 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETIN55 7,5 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
ETIA10 7,5 G1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
ETIN35 7,5 A X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150

Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN40 7,5 A X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF50 7,5 G2 1 - 19/20 1 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
ETIN70 7,5 A 1 - 19/20 1 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EITF20 7,5 G2 1 - 19/20 1 X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
ETIN50 7,5 A 1 - 19/20 1 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
EITP01 7,5 A 1 - 19/20 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
ETIN45 7,5 A 1 - 19/20 1 X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
EITP05 7,5 A 1 - 19/20 1 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
BMEN20 7,5 A 1 - 19/20 1 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
ETIN30 7,5 A 1 - 19/20 1 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMNN25 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
EITP30 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITN60 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
EDAN70 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN95 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAP01 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EITN90 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 14 6 5 147
EITN85 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN75 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
FMAN45 7,5 A 2 - 20/21 2 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
EEMN01 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse

Examensarbeten - MSOC

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MSOC-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W