lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MPRR-programmet och kull H19

Masterutbildning i produktrealisering  H19 

Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTN25 7,5 A X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MMTN30 7,5 A X E Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
FKMN20 7,5 A X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMTN20 7,5 A X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMTN45 7,5 A X E Produktionsteknik 2 KS KE U W T 14 18 8 24 80
MMTN05 7,5 A X E Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160

Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN85 7,5 A X E Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik KS KE U T 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70
MMTN35 7,5 A X E Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 10 24 0 6 40 0 0 0 18 100

Valfria kurser - MPRR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEF45 7,5 G2 1 - 19/20 1 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
MMTN40 7,5 A 1 - 19/20 1 - E1 Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MMTF25 7,5 G2 1 - 19/20 1 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FKMN10 7,5 A 1 - 19/20 1 X E Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 21/22. KS KE U W T 42 14 20 10 70
MMTN15 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt - Industriell produktion KS KE U W T 0 0 0 40 160
FRTF20 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FMIF20 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
MMTF15 7,5 G2 2 - 20/21 1 X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTN10 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140
MTTN75 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MMTN15 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt - Industriell produktion KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 0 0 0 40 160
MMTF15 7,5 G2 2 - 20/21 1 X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTN15 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt - Industriell produktion KS KE U W T 0 0 0 40 160

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 21/22.

Examensarbeten - MPRR

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MPRR-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTM05 30 Masterexamensarbete i produktrealisering KS KE U W