lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MNAV-programmet och kull H19

Masterutbildning i nanovetenskap  H19 

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMFN01 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
EXTF90 7,5 G2 2 - 20/21 1 X E Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap KS KE U W T 24 12 9 6 150
EITN35 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
FFFN01 7,5 A 2 - 20/21 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
MAMF55 7,5 G2 2 - 20/21 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
EXTN90 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning KS KE U W T 26 6 4 6 150
EITP01 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
FHLN10 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FFFN05 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN35 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMFN25 7,5 A 2 - 20/21 1 X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
EITN35 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
FFFN01 7,5 A 2 - 20/21 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
EITN35 7,5 A 2 - 20/21 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM03 30 Masterexamensarbete i fysik KS KE U