lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MMSR-programmet och kull H19

Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik  H19 

Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN55 7,5 A X E Reglerteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 30 28 12 0 130

Valfria kurser - MMSR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
EDAF80 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EITG05 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
INTN01 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Innovationsteknik KS KE U W T 80 4 0 15 100
EDAP20 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMSF15 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMNN01 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FRTN50 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
EDAN20 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
FMSF10 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FRTF20 7,5 G2 2 - 20/21 2 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FMAN80 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN15 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EDAN01 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EITN70 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
EDIN01 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMSN45 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A 2 - 20/21 2 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FRTN05 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN40 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
BMEN15 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN20 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 26 0 18 5 150
EDAN95 7,5 A 2 - 20/21 2 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156

Examensarbeten - MMSR

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MMSR-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM01 30 Masterexamensarbete i datavetenskap KS KE U
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
FMAM02 30 Masterexamensarbete i matematik KS KE U
FMSM05 30 Masterexamensarbete i matematisk statistik KS KE U
FRTM05 30 Masterexamensarbete i reglerteknik KS KE U