lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för Pi-programmet och kull H18

Teknisk matematik  H18 

Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
FMAA30 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 8 0 1 12 6 2 0 1 8 2 0 0 0 0 6 6 0 4 60
FMAA10 3 G1 - S Matematisk modellering X Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår. KS KE U W T 6 0 0 2 72
EDAA55 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 30 0 20 0 90 22 0 12 0 70
FMAB35 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 44 16 2 0 100 8 6 0 0 26
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 20 20 0 0 27
FAFF40 7,5 G2 - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 0 140

FMAA10 Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.

Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 38 14 0 0 100
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMSF45 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 0 14 0 158
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMAN55 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMAF25 3 G2 - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 18 0 0 3 59
BMEF25 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T 24 16 16 0 104

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
FMSF10 7,5 G2 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U T 32 6 0 0 68 2 3 0 2 46
FRTN45 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMAN65 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
EDAF05 5 G2 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FHLF10 7,5 G2 - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik KS KE U W T 32 28 2 0 140

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTG11 4 G2 X E1 Biologisk modellering KS KE U W T 6 8 0 0 30 14 16 0 0 30
EXTG15 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 16 8 0 0 65 27 20 0 0 65

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN10 7,5 A V 2 - 19/20 2 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EDAP10 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Flertrådad programmering KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAP20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 24 0 30 0 144
EDAN26 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAG01 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X S Effektiv C X EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01. KS KE U W T 28 12 12 0 148
EDIN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EDAN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAF35 6 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMNN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A V 4 - 21/22 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
EDAN40 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAP15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Programanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAG01 Effektiv C: EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01.
EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering bam - Bildanalys och maskinintelligens

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FMNN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
EDAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EXTQ40 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMAN61 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMSN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
EDAP01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMAN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMSN50 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
FMSN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170

FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FHLN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMAN61 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
MMVN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Strömningslära KS KE U W T 26 46 4 8 116
MVKN90 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 28 26 8 4 134
FMEN02 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
VSMN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FMAN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
MMVN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134

Specialisering biek - Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
FMAN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
BMEN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
FMSN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMSN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
EXTQ20 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E1 Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
EITN65 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U W T 24 0 0 6 170
FMSN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
FMAN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Biomatematik KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
FMSF65 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMSN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
BMEN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FMSN55 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMAN80 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FHLN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMAN61 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMAF35 6 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMSN50 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
EITN90 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
FMNN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMAN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
VSMN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152

FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF45 6 G2 O 4 - 21/22 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
EXTP50 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T 32 10 0 0 120
EXTQ30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMSN60 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Finansiell statistik X Kursen samläses med MASM18 KS KE U W T 28 14 16 5 130
FMSN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN61 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMAN40 3 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMSN50 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
EXTQ35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FMAN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMSN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN40 3 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMSN55 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN60 Finansiell statistik: Kursen samläses med MASM18
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITN60 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRTN55 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Reglerteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 30 28 12 0 130
FMAN80 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FRTN65 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Modellering och inlärning från data KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
FMAN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EXTQ40 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMSN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
FRTN75 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMSN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
EITN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148

FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
FRTN75 Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA60 7,5 G1 1 - 18/19 1 - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
FMAA25 7,5 G1 1 - 18/19 1 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAA25 54 0 0 2 144
FRTF15 3 G2 2 - 19/20 2 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 44
FMFF30 4,5 G2 2 - 19/20 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FMAN50 3 A 3 - 20/21 3 - E Internationell projektkurs - matematisk modellering X Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W T 0 0 0 10 40
EITG05 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAN65 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
MTTF01 5 G2 4 - 21/22 4 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
EDAF60 4,5 G2 4 - 21/22 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
FMEN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 - 21/22 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FRTF20 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
EITF65 9 G2 4 - 21/22 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
MVKP05 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
EDAG05 7,5 G2 4 - 21/22 4 - E1 Agil programvaruutveckling - projekt KS KE U W T 16 12 48 0 124
EITF45 7,5 G2 4 - 21/22 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 18 16 8 2 156
EXTN80 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
INNA01 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
FRTF01 5 G2 4 - 21/22 4 X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
EDAN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTA65 4,5 G1 4 - 21/22 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
EDAN10 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
FAFN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
EDAP05 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Programspråkskoncept X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMEN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 - 21/22 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FMAN35 3 A 4 - 21/22 2 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN40 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
VRSN25 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Riskanalys inom säkerhetsområdet KS KE U T 32 20 0 2 146
BMEN15 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF60 7,5 G2 4 - 21/22 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EITF70 6 G2 4 - 21/22 4 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
EDAP25 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Distribuerade system KS KE U T 28 8 8 0 156
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
BMEF20 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
ETIA10 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
FMEN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 - 21/22 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
BMEN20 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
MAMN35 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
FMSF05 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Sannolikhetsteori X Kursen samläses med MASC01 KS KE U W T 26 14 0 0 160
EDAF50 7,5 G2 4 - 21/22 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMIN20 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMIN05 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
MVKP05 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
EITA05 4,5 G1 4 - 21/22 4 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
ETIN85 7,5 A 4 - 21/22 1 X E Avancerad kryptografi KS KE U T 28 14 0 2 156
FHLN25 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
EITF90 7,5 G2 4 - 21/22 4 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
FMAN90 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMEN25 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 0 8 168
FRTN30 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
EDAF35 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 24 0 8 0 168
FMEN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 - 21/22 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FMAN35 3 A 4 - 21/22 2 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Projekt i system, reglering och maskininlärning KS KE U W T 0 0 0 40 160
EITN95 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172

FMAN50 Internationell projektkurs - matematisk modellering: Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EDAP05 Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FMSF05 Sannolikhetsteori: Kursen samläses med MASC01
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Externt valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 21/22 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Kandidatarbeten - Pi

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EXTL02 15 Kandidatarbete i ekologi KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMEL01 15 Kandidatarbete i mekanik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U
VSML05 15 Kandidatarbete i strukturmekanik KS KE U