lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H18

Elektroteknik  H18 

Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
EITA35 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EDAA55 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 18 18 0 150

Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 100
EITF65 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EITF70 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
ESSF20 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130

MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF75 6 G2 X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITF80 9 G2 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 16 16 0 0 64 26 24 0 0 104
FMSF20 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
ETSF15 5 G2 - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T 14 10 12 0 97
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
BMEF01 5 G2 - S Elektronikprojekt KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
FMIF35 4 G2 - S Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv KS KE U W T 24 10 0 1 72
FMNF10 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 10 0 3 100
EITF70 6 G2 - S Datorteknik X Kursen byter årskurs från åk 2 till åk 3 och ges nästa gång VT22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EITF70 Datorteknik: Kursen byter årskurs från åk 2 till åk 3 och ges nästa gång VT22.

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITA50 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136

EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EITN60 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
EDAN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
BMEN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
EDAN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAP01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Artificiell intelligens X Ersätter EDAF70 KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMAN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN70 X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. 2 4 0 12 182
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148

EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
EDAP01 Artificiell intelligens: Ersätter EDAF70

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN41 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FMIN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
MVKN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 14 7 0 7 72 14 7 0 7 72
EIEN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
AEBF30 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Solel - grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 25 9 10 1 155
FMIN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
EIEN25 15 A V 4 - 21/22 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
MVKN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MVKP25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Vätgas, batterier och bränsleceller KS KE U W T 21 14 0 20 145
MVKP15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Vindkraftsteknik KS KE U W T 28 28 4 0 140

EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.

Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF50 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
ETIN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETIN50 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 28 20 16 0 136
EITP01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETIN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 12 0 0 32 150
EITP05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
FFFN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
EITN90 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
FAFN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
EITN80 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154

Specialisering is - Integrerade system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
FFFN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
ETIN40 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
EITF20 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EEMN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
ETIN55 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EITP15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Kretskortsdesign och prototypkonstruktion KS KE U W T 6 0 4 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ETIN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 12 0 0 32 150
ETIN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EITP25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EITP30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
ETSF05 9 G2 V 4 - 21/22 4 - E Internetprotokoll KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
ETTN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EITN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
EDIN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EITN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN85 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN75 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITF95 4,5 G2 V 4 - 21/22 4 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76
EITN95 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
EEMN21 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 26 4 18 2 150
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
TNSF05 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EEMN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMAN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
FAFN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
BMEN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EEMN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
FMAN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Biomatematik KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
BMEN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN21 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MION25 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIOF15 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MTTN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 32 12 8 8 140
MION01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIOF25 6 G2 V 4 - 21/22 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MTTN80 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 22 0 10 5 163

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
EDAP10 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Flertrådad programmering KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN65 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN26 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAF60 4,5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 14 10 0 2 94
ETSN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
EDAP05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Programspråkskoncept X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 0 12 0 160
ETSN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
ETSN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 - S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAN40 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 24 0 8 0 168
EDAN70 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN75 7,5 A V 4 - 21/22 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAP15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Programanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAF60 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EDAP05 Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN55 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Reglerteknik, fortsättningskurs X Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 28 12 0 130
FMAN71 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FRTN65 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
EIEN45 10 A V 4 - 21/22 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
FRTN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN40 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
EIEN50 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
FRTN75 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
EIEN01 10 A V 4 - 21/22 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRTN01 10 A V 4 - 21/22 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
EIEN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FRTN30 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130

FRTN55 Reglerteknik, fortsättningskurs: Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering
FRTN65 Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
FRTN75 Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN60 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FRTN65 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
EEMN10 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EXTQ40 7,5 A V 4 - 21/22 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
BMEN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
BMEN20 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
FMSN35 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
EEMN15 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EEMN01 7,5 A V 4 - 21/22 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 21/22 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148

BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FRTN65 Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOF20 6 G2 3 - 20/21 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
EITN50 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
MVKN51 7,5 A 4 - 21/22 3 X E Energiomvandlare för hållbara transporter KS KE U W T 30 28 20 10 100
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAP20 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 24 0 30 0 144
EDAN65 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMFF15 7,5 G2 4 - 21/22 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMSF15 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITN10 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 28 14 0 0 158
FRTN50 7,5 A 4 - 21/22 3 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
FFFF10 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
AEBF25 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 18 12 14 1 155
FRTF20 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FMIF20 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 26 8 0 1 65 4 8 0 1 87
FMIN30 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
MVKP05 7,5 A 4 - 21/22 2 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
EDAG05 7,5 G2 4 - 21/22 4 - E1 Agil programvaruutveckling - projekt X Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. KS KE U W T 16 12 48 0 124
FMAB75 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAG01 7,5 G2 4 - 21/22 4 X S Effektiv C X EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01. KS KE U W T 28 12 12 0 148
FAFA10 9 G1 4 - 21/22 4 - S Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FFFN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140
EITP10 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTA65 4,5 G1 4 - 21/22 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
FMAN61 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMAN35 3 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
TNSN01 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
EDAF45 7,5 G2 4 - 21/22 4 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt X Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
EITA25 7,5 G1 4 - 21/22 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EDAP25 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Distribuerade system KS KE U T 28 8 8 0 156
MVKN20 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EITP20 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Konstruktion av säkra system KS KE U T 26 0 0 4 170
FMAF35 6 G2 4 - 21/22 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
ETIA10 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
FMFF30 4,5 G2 4 - 21/22 4 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FHLA05 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EDAF90 7,5 G2 4 - 21/22 4 - S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
MAMF21 7,5 G2 4 - 21/22 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
EXTG15 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 16 8 0 0 65 27 20 0 0 65
EDAF50 7,5 G2 4 - 21/22 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMAN55 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FKFN35 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
MVKP05 7,5 A 4 - 21/22 2 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
EITA05 4,5 G1 4 - 21/22 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
FMAN25 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
MAMF45 7,5 G2 4 - 21/22 4 - E Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70
EDAF05 5 G2 4 - 21/22 4 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETIN85 7,5 A 4 - 21/22 1 X E Avancerad kryptografi KS KE U T 28 14 0 2 156
FMAB75 7,5 G1 4 - 21/22 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FHLF20 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FMSF65 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
KIIF01 7,5 G2 4 - 21/22 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 21/22 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EEMN26 7,5 A 4 - 21/22 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
MAMN30 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 0 0 28 142
MIOF05 2 G2 4 - 21/22 4 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
FMAN35 3 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN70 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Projekt i system, reglering och maskininlärning KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 - 21/22 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EIEF40 9 G2 4 - 21/22 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
EDAG05 Agil programvaruutveckling - projekt: Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen.
EDAG01 Effektiv C: EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01.
EDAF45 Programvaruutveckling i grupp - projekt: Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen.
EIEF40 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.

Externt valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 19/20 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 19/20 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 20/21 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA65 7,5 G1 3 - 20/21 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 21/22 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EEML01 15 Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
EIEL01 15 Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U