lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för BI-programmet och kull H18

Brandingenjör  H18 

Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFA05 4 G1 - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 22 14 0 0 71
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
VBRA06 6 G1 - S Introduktion till brandteknik KS KE U T 32 12 12 4 70 8 4 0 2 16
VBMA25 5 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 20 20 12 0 80
FAFA30 8 G1 - S Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T 42 30 12 0 129
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
KOOA05 8 G1 - S Allmän kemi KS KE U W T 42 28 0 0 110
VSMA15 8 G1 - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 129

Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
MMVA01 5 G1 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T 20 30 0 0 85
VBKF10 6 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U T 22 20 0 1 77 0 4 0 1 35
VBRF20 13 G2 - S Brandkemi - värmetransport KS KE U T 42 30 16 0 258
EXTA60 7,5 G1 - S Statistik KS KE U W T 24 26 10 0 140
VBRF10 15 G2 - S Branddynamik KS KE U T 28 14 6 0 116 12 6 8 0 210
VBRN45 7,5 A - E1 Riskanalys inom brandteknik KS KE U T 28 16 0 2 154

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN60 15 A - S Brandskyddssystem KS KE U T 54 20 18 0 308
VBRN65 7,5 A - S Industribrandskydd KS KE U T 10 8 0 26 156
VRSN25 7,5 A - S Riskanalys inom säkerhetsområdet KS KE U T 32 20 0 2 146
VBRN75 7,5 A - E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 152
VRSN30 7,5 A - E1 Samhällsplanering X Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20. KS KE U T 20 12 0 20 148
VBRN70 9 A - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 4 2 0 10 64 8 2 0 4 146
VTGF05 6 G2 - S Geoteknologi KS KE U W T 30 16 8 0 106

VRSN30 Samhällsplanering: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20.

Valfria kurser - BI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRA15 4,5 G1 1 - 18/19 1 - S Brandmannautbildning X Kursen ges under sommaren efter åk1 KS KE U T 10 100 0 0 0
IYT000 15 G2 3 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
IYT000 0 0 0 0 400
IYT000 0 0 0 0 400
IYT000 0 0 0 0 400
MIOA12 6 G1 4 - 21/22 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
VBRA10 7,5 G1 4 - 21/22 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
MAMN45 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
VRSN01 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 23 17 0 2 158
VBRN85 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Avancerad CFD KS KE U T 16 0 8 0 76 16 0 8 0 76
MIOA15 7,5 G1 4 - 21/22 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 54 12 9 0 125
VBRN80 7,5 A 4 - 21/22 4 - S Kvalificerad brandutredningsmetodik KS KE U T 40 4 4 4 148
EITA05 4,5 G1 4 - 21/22 3 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
VBRN40 7,5 A 4 - 21/22 4 X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136

VBRA15 Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA15 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.

Externt valfria kurser - BI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Tyska för tekniker X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 21/22 1 - E Engelska för tekniker X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 21/22 1 - S Japanska för tekniker X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 - 21/22 1 - S Kinesiska för tekniker X Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
GEMA25 Tyska för tekniker: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
GEMA70 Japanska för tekniker: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.

Examensarbeten - BI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i BI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 Examensarbete i brandteknik KS KE U