lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H18

Arkitektur  H18 

Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U T 14 175 0 7 44
AADA01 2 G1 - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 25
ATHA01 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 10 30 0 1 30 10 64 0 1 42
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T 10 144 0 7 80
VBKA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U T 20 18 1 2 39
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 0 8 0 48
AADA05 2 G1 - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA20 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA05 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019.
AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.

Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AADA10 2 G1 - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 7 83
ATHA15 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 0 0 0 69 24 0 0 1 69
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 10 144 0 7 80
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
ABKA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 26 8 4 2 40
AADA15 2 G1 - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA10 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA25 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHF15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 24 50 0 1 75 0 4 0 1 34
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 14 25 0 1 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 18 18 0 1 97
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF35 3 G2 - S Dokumentation och kommunikation KS KE U T 3 6 0 0 30 2 6 0 2 32

Årskurs 3, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHF30 15 G2 - S Arkitektur - I samtid KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF20 15 G2 - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF26 15 G2 - S Arkitektur - I urban kontext KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA65 3 G1 2 - 19/20 2 - S Utställningsdesign X Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid. KS KE U T 6 28 0 2 46
AFOF25 3 G2 3 - 20/21 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 2 25 0 1 12 2 25 0 2 11
AFOF25 2 25 0 1 12 2 25 0 2 11

AAHA65 Utställningsdesign: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.

Externt valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 3 - 20/21 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 3 - 20/21 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA65 7,5 G1 3 - 20/21 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Kandidatarbeten - A

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 Kandidatarbete i arkitektur KS KE U