lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för RH-programmet och kull H17

Riskhantering  H17 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN45 7,5 A O 4 - 20/21 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
VRSN05 7,5 A O 4 - 20/21 4 X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder X Ska ej läsas av studenter som tidigare har läst en av kurserna VBR180 Riskanalysmetoder eller VBRN45 Riskanalys inom brandteknik. Endast en av kurserna VBRN45 Riskanalys inom brandteknik och VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder får ingå i examen. KS KE U T 26 18 0 2 154
VRSN25 7,5 A O 4 - 20/21 4 - S Riskanalys inom säkerhetsområdet X Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser denna kurs i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen. KS KE U T 32 20 0 2 146
FMSF60 7,5 G2 O 4 - 20/21 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
MAMN35 7,5 A O 4 - 20/21 4 - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
VBRN50 15 A O 4 - 20/21 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 60 10 0 4 326

VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder: Ska ej läsas av studenter som tidigare har läst en av kurserna VBR180 Riskanalysmetoder eller VBRN45 Riskanalys inom brandteknik. Endast en av kurserna VBRN45 Riskanalys inom brandteknik och VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder får ingå i examen.
VRSN25 Riskanalys inom säkerhetsområdet: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser denna kurs i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA12 6 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 20/21 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VBRA10 7,5 G1 4 - 20/21 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
VRSN45 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Kritiska Infrastrukturers resiliens KS KE U T 18 0 8 14 160
VRSN01 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 25 16 0 0 159
VBRN85 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Avancerad CFD KS KE U T 16 0 8 0 76 16 0 8 0 76
FMIF20 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
MIOA12 6 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
MIOA15 7,5 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 54 12 9 0 125
IYT000 15 G2 4 - 20/21 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VBRN35 7,5 A 4 - 20/21 4 - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 30 18 0 1 151
VBRN80 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Kvalificerad brandutredningsmetodik KS KE U T 40 4 4 4 148
VRSN11 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Ledning och samverkan vid samhällsstörningar X Kursen har ersatt VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering. Endast en av kurserna VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar och VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering får ingå i examen. KS KE U T 44 4 0 2 150
MIOA01 9 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen KS KE U W T 60 12 5 1 162
IYT000 15 G2 4 - 20/21 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VRSN15 7,5 A 4 - 20/21 4 - E Klimatsmart riskreducering KS KE U T 34 20 0 2 144
KETF35 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 1 0 127
VBEF01 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Projektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VRSN30 7,5 A 4 - 20/21 4 - E1 Samhällsplanering X Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser kursen i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20 KS KE U T 20 12 0 20 148
MAMF21 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMIN20 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
VBRN40 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
EXTG75 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E1 GIS för samhällsbyggnad och miljö KS KE U W T 16 2 34 0 148
IYT000 15 G2 4 - 20/21 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VRSN50 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende KS KE U T 30 20 0 2 148
VRSN40 7,5 A 5 - 21/22 5 - E Forskningsmetodik och metoder KS KE U T 0 24 0 12 164
MTTN46 7,5 A 5 - 21/22 4 X E Humanitärlogistik KS KE U W T 38 12 0 50 100

MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA15 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar : Kursen har ersatt VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering. Endast en av kurserna VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar och VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen
VRSN30 Samhällsplanering: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser kursen i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20

Externt valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 20/21 4 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 20/21 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 20/21 4 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 - 20/21 4 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM10 30 Examensarbete i brandteknik KS KE U
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VRSM01 30 Examensarbete i riskhantering KS KE U
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W