lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MKAT-programmet och kull H17

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning  H17 

Årskurs 1, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VRSN05 7,5 A X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 32 16 0 2 150
VRSN01 7,5 A X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 24 16 0 0 160
VRSN10 7,5 A X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 32 12 0 7 149
VRSN15 7,5 A - E Klimatsmart riskreducering KS KE U T 34 20 0 2 144
VRSN20 7,5 A - E Samhällsplanering X Kursen samläses med VRSN30. KS KE U T 20 12 0 20 152
VBRN40 7,5 A X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
EXTP76 7,5 A - E Forskningsmetodik X Endast en av kurserna EXTP75 och EXTP76 får ingå i examen. KS KE U T 6 0 0 6 188

VRSN20 Samhällsplanering: Kursen samläses med VRSN30.
EXTP76 Forskningsmetodik: Endast en av kurserna EXTP75 och EXTP76 får ingå i examen.

Valfria kurser - MKAT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTG30 15 G2 2 - 18/19 2 - E Geografisk informationsteknik - grundkurs X Endast en av kurserna EXTG30 och EXTG20 får ingå i examen.Kursen ges av annan Naturvetenskapliga fakulteten, studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T 25 0 56 0 319
EXTG20 15 G2 2 - 18/19 2 - E Geografisk informationsteknik - introduktion X Endast en av kurserna EXTG20 och EXTG30 får ingå i examen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Nätburen kurs. Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Kursen är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen. KS KE U W T 26 0 55 0 319
VVRF01 7,5 G2 2 - 18/19 2 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 1 173
VBRN55 15 A 2 - 18/19 1 - E Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken KS KE U T 0 0 0 5 195
MTTF25 7,5 G2 2 - 18/19 2 X E Logistik och verksamhetsstyrning KS KE U W T 30 10 6 14 140
EXTG25 15 A 2 - 18/19 2 - E Geografisk informationsteknik - avancerad kurs X Endast en av kurserna EXTG25 och EXTG35 får ingå i examen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Nätburen kurs. Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen. KS KE U W T 18 0 50 0 332
EXTG35 15 A 2 - 18/19 2 - E Geografisk informationsteknik - fortsättningskurs X Endast en av kurserna EXTG35 och EXTG25 får ingå i examen. Kursen ges av annan Naturvetenskapliga fakulteten, studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T 21 2 55 0 122
MTTN45 7,5 A 2 - 18/19 2 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
VBRN55 15 A 2 - 18/19 1 - E Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken KS KE U T 0 0 0 5 195

EXTG30 Geografisk informationsteknik - grundkurs: Endast en av kurserna EXTG30 och EXTG20 får ingå i examen.Kursen ges av annan Naturvetenskapliga fakulteten, studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Tentamenstid meddelas av kursläraren.
EXTG20 Geografisk informationsteknik - introduktion: Endast en av kurserna EXTG20 och EXTG30 får ingå i examen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Nätburen kurs. Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Kursen är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen.
EXTG25 Geografisk informationsteknik - avancerad kurs: Endast en av kurserna EXTG25 och EXTG35 får ingå i examen. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Nätburen kurs. Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen.
EXTG35 Geografisk informationsteknik - fortsättningskurs: Endast en av kurserna EXTG35 och EXTG25 får ingå i examen. Kursen ges av annan Naturvetenskapliga fakulteten, studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Examensarbeten - MKAT

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MKAT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM15 30 Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U