lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för L-programmet och kull H17

Lantmäteri  H17 

Årskurs 1, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
VFTA05 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T 28 28 0 1 143 28 28 0 1 143
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W T 50 35 2 1 142 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W T 56 60 0 2 202

Årskurs 2, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
EDAA20 7,5 G1 - S Programmering och databaser KS KE U W T 32 18 34 0 116
FMSF50 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
EXTA50 9 G1 - S Samhällsmätning KS KE U W T 40 18 14 0 168
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T 50 26 0 2 162 14 60 0 2 164
EXTF80 12 G2 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W T 22 2 23 0 113 22 0 25 0 113

Årskurs 3, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W T 60 24 0 0 316
VFTF25 10 G2 - S Fastighetsvärdering och analys KS KE U W T 36 20 0 2 209
VFTF30 5 G2 - S Värdering och ersättning vid markåtkomst KS KE U W T 20 8 0 2 103
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W T 20 15 5 2 158 20 15 5 2 158

Årskurs 3, läsåret 2019/20 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTG70 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W T 30 20 0 0 150
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 0 14 0 158
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128
VGMF10 7,5 G2 X E1 Geodesi KS KE U W T 20 20 16 0 144
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 37 8 0 7 148

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T 24 20 0 2 154
VFTN50 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T 28 14 0 6 152
VFTN35 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Evolutionära urbana processer KS KE U T 16 24 0 4 156
VFTN60 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Fastighetsföretagande KS KE U W T 28 8 0 12 152
ABKF01 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 20 23 2 0 155
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 28 28 8 2 134
VFRN05 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156
VFTN65 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Metoder i fastighetsekonomi KS KE U W T 28 14 0 10 148
VBEN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMSN30 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
VFRN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T 26 16 0 0 158
VFTN15 7,5 A V 5 - 21/22 4 - S Rättsekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 16 0 2 158
VFTN10 7,5 A V 5 - 21/22 5 X E1 Urban ekonomi KS KE U W T 20 4 0 3 173
VFTN20 7,5 A V 5 - 21/22 5 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T 30 30 0 0 140

VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T 24 20 0 2 154
VFTN05 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T 30 20 0 0 150
VFTN35 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Evolutionära urbana processer KS KE U T 16 24 0 4 156
ABKF01 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 20 23 2 0 155
EXTN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 22 6 30 0 142
VFTN55 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Borätt KS KE U W T 26 16 0 0 158
VFRN05 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156
VFRN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T 26 16 0 0 158
FMIN45 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 36 22 0 2 140
VFTN15 7,5 A V 5 - 21/22 4 - S Rättsekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 16 0 2 158
ASBN50 7,5 A V 5 - 21/22 5 X S Stadsförnyelse KS KE U T 19 51 0 2 124
VFTN10 7,5 A V 5 - 21/22 5 X E1 Urban ekonomi KS KE U W T 20 4 0 3 173
VFTN75 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150
VFTN20 7,5 A V 5 - 21/22 5 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T 30 30 0 0 140
VFTN45 7,5 A V 5 - 21/22 4 - S Speciell fastighetsrätt X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 22 22 0 0 156

EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
VFTN45 Speciell fastighetsrätt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETSN05 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EXTQ05 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 22 4 30 0 144
EXTN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 22 6 30 0 142
EXTN70 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Geografiska databaser X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 20 2 30 0 148
EXTN75 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Rumslig analys X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 22 1 39 0 138
FMAF10 5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T 26 10 4 0 93
EDAF90 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF05 5 G2 V 4 - 20/21 4 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAN40 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E1 Geodesi KS KE U W T 20 20 16 0 144
FMAN20 7,5 A V 5 - 21/22 5 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EXTP40 7,5 A V 5 - 21/22 5 - E1 GIT-projekt med Pythonprogrammering X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 4 6 8 4 178
EDAF60 4,5 G2 V 5 - 21/22 5 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
EDAG05 7,5 G2 V 5 - 21/22 4 - E1 Agil programvaruutveckling - projekt KS KE U W T 16 12 48 0 124
VFTN75 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150
EDAN35 7,5 A V 5 - 21/22 5 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MAMN25 7,5 A V 5 - 21/22 5 X E1 Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142

EXTQ05 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN70 Geografiska databaser: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN75 Rumslig analys: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTP40 GIT-projekt med Pythonprogrammering: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
IYT000 0 0 0 0 400
VTTF01 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Trafikteknik KS KE U W T 36 28 0 0 136
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VFTN25 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W T 42 0 0 0 158
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VFTN70 7,5 A 5 - 21/22 5 - S Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv KS KE U T 14 20 0 0 75 6 10 0 0 75

Externt valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 20/21 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Kandidatarbeten - L

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEL01 15 Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
VFTL01 15 Kandidatarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
VGML01 15 Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
EXTL01 15 Kandidatarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W
ASBL01 15 Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U

Examensarbeten - L

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VFTM01 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
VGMM01 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
EXTM05 30 Examensarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W