lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för C-programmet och kull H17

Infocom  H17 

Årskurs 1, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITA55 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W T 20 10 12 5 153
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
EXTA65 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
EDAA55 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
FAFA60 5 G1 - S Fotonik KS KE U W T 24 12 12 0 80
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
EITA30 7,5 G1 - S Informationsöverföring KS KE U W T 40 24 0 0 136
ETSA02 6 G1 - S Programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 14 12 4 2 128

Årskurs 2, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
ETSF05 9 G2 - E1 Internetprotokoll X Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
MAMA15 7,5 G1 - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T 30 14 0 14 142
EITA25 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EDAF75 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FMSF55 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
EITA50 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136

ETSF05 Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 3, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EDAF60 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
ETSF25 7,5 G2 - S Affärsdriven programvaruutveckling KS KE U W T 20 12 0 3 165
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITF70 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
EDAF90 7,5 G2 X S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
FMIF45 4 G2 - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T 24 2 0 0 26 0 8 0 1 46
MAMN01 7,5 A - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
EITF95 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF50 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAMN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MAMN45 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
MAMN40 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNSF05 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EITN41 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
MAMN15 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23. KS KE U W T 6 44 0 0 150
EDAN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN20 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
ETSN15 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EXTG45 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
MAMN40 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNSF10 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MAMF45 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70

MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
ETTN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EITP10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
EDIN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMAN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN75 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITN45 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN95 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172
EDAP25 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Distribuerade system X Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITP30 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITN10 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN70 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
EDAP25 Distribuerade system: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAP10 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Flertrådad programmering X Ersätter EDAF55 KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN70 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN20 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMAB75 7,5 G1 V 4 - 20/21 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAG01 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X S Effektiv C X EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01. KS KE U W T 28 12 12 0 148
EDAP15 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Programanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23. KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN70 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN95 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAP01 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Artificiell intelligens X Ersätter EDAF70 KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF05 5 G2 V 4 - 20/21 4 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FMAB75 7,5 G1 V 4 - 20/21 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAN40 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAN70 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAP05 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Programspråkskoncept X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAN26 7,5 A V 5 - 21/22 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 21/22 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAP10 Flertrådad programmering: Ersätter EDAF55
EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EDAG01 Effektiv C: EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01.
EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EDAP01 Artificiell intelligens: Ersätter EDAF70
EDAP05 Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering sec - Säkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAMN45 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
EITF65 9 G2 V 4 - 20/21 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
EITN41 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
EITF20 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EDIN01 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EDAP15 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Programanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23. KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMSF60 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMAN10 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 20/21 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
EITP20 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Konstruktion av säkra system KS KE U T 26 0 0 4 170
EITN45 7,5 A V 4 - 20/21 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 20/21 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 24 0 8 0 168
EITN70 7,5 A V 5 - 21/22 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN90 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAF80 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MIOA12 6 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAP20 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAN65 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMSF15 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITN60 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
ETSN05 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
FRTN55 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Reglerteknik, fortsättningskurs X Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 28 12 0 130
FMIN25 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN70 6 A 4 - 20/21 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
MVKP05 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
EDAG05 7,5 G2 4 - 20/21 4 - E1 Agil programvaruutveckling - projekt X Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. Observera att kursen också överlappar med 3hp gentemot ETSA03. KS KE U W T 16 12 48 0 124
EDAN90 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN35 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MIOA12 6 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTQ40 7,5 A 4 - 20/21 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FRTN40 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
TNSN01 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
BMEN15 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN20 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
EDAF45 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt X Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. Observera att kursen också överlappar med 3hp gentemot ETSA03. KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
EDAN90 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN95 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
MIOA01 9 G1 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 5 1 162
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF35 6 G2 4 - 20/21 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMAF01 7 G2 4 - 20/21 4 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMNF05 6 G2 4 - 20/21 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
ETIA10 7,5 G1 4 - 20/21 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
BMEN20 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
FMAF10 5 G2 4 - 20/21 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 10 4 0 93
MAMF21 7,5 G2 4 - 20/21 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMIN20 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
MVKP05 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
FRTN01 10 A 4 - 20/21 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
EITA05 4,5 G1 4 - 20/21 4 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EDAN90 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
MIOF20 6 G2 4 - 20/21 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MIOF25 6 G2 4 - 20/21 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KIIF01 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 20/21 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MAMN30 7,5 A 4 - 20/21 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMAF05 7 G2 4 - 20/21 4 - E1 Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 40 16 0 1 130
BMEN01 7,5 A 4 - 20/21 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FRTN70 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Projekt i system, reglering och maskininlärning KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 - 20/21 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 4 - 20/21 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMSN35 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FRTN15 7,5 A 4 - 20/21 4 X E Prediktiv reglering X Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN20 7,5 A 5 - 21/22 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EITN35 7,5 A 5 - 21/22 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MION25 7,5 A 5 - 21/22 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN21 7,5 A 5 - 21/22 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
VFTN75 7,5 A 5 - 21/22 4 X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150
INNA01 7,5 G1 5 - 21/22 5 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
MIOF15 7,5 G2 5 - 21/22 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
FMAN30 7,5 A 5 - 21/22 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EITN35 7,5 A 5 - 21/22 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EDAN80 9 A 5 - 21/22 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 26 14 16 48 4 118
EITN35 7,5 A 5 - 21/22 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200

EDAN90 Avancerat projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FRTN55 Reglerteknik, fortsättningskurs: Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering
EDAG05 Agil programvaruutveckling - projekt: Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. Observera att kursen också överlappar med 3hp gentemot ETSA03.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
EDAF45 Programvaruutveckling i grupp - projekt: Endast en av kurserna EDAF45 och EDAG05 får ingå i examen. Observera att kursen också överlappar med 3hp gentemot ETSA03.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
FRTN15 Prediktiv reglering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 18/19 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 18/19 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 19/20 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 20/21 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 - 20/21 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 - 20/21 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - C

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
EXTL03 15 Kandidatarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
EXTM15 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W