lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H16

Väg- och vattenbyggnad  H16 

Årskurs 1, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W T
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T
FAFA45 7,5 G1 - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra X Kursen är förkunskapskrav för FMN140. KS KE U W T
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W T

FMA420 Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMN140.

Årskurs 2, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMIF50 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W T
FMNF15 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T
VBKF15 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
VVRA05 9 G1 - S Vatten KS KE U W T
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
VGMF15 5 G2 X E Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T
VGTF05 5 G2 - S Geoteknik KS KE U W T
VVBF20 5 G2 - S Vägbyggnad KS KE U W T
FMSF50 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2018/19 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W T
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T
VTAF01 7,5 G2 - E1 Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VSMN25 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VTVN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VTGN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 X E1 Geodesi KS KE U W T
VGTN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Byggproduktion KS KE U W T
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T
VBEN25 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Bygglogistik och inköp KS KE U T
VBFN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Beställarrollen KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Byggproduktion KS KE U W T
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T
VTAN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Akustik KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VBKN25 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Stålbyggnadsteknik KS KE U W T
VGTN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VSMN35 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Balkteori KS KE U W T
VSMN25 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VBKN25 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Stålbyggnadsteknik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMN15 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T
VGTN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VTVN15 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Trafikteknisk analys KS KE U W T
VTVN01 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T
FMIN30 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
VTVN20 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Trafiksäkerhet KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
ASBF20 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 - S Stadsplanering KS KE U T
VTVN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E1 Trafiksimulering KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 X E1 Geodesi KS KE U W T
VTTN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 X S Kollektivtrafik KS KE U W T

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T
VVAN05 15 A V 4 - 19/20 4 X E Urbana vatten KS KE U W T
VTGN10 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN20 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Avancerad avloppsvattenhantering KS KE U W T
VVRN35 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Hydromekanik KS KE U W T
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 19/20 4 X E1 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W T
VVRN20 7,5 A V 4 - 19/20 4 X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
IYT000
IYT000
VBKF20 7,5 G2 4 - 19/20 4 - S CAD- och BIM-baserad byggprojektering KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
VVRF05 7,5 G2 4 - 19/20 4 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära KS KE U W T

Externt valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 4 - 19/20 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 19/20 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 19/20 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - V

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VSML01 15 Kandidatarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VBEL01 15 Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
AEBL01 15 Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
VGML01 15 Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
VGTL01 15 Kandidatarbete i geoteknik KS KE U W
ABKL01 15 Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
FMIL01 15 Kandidatarbete i miljö- och energisystem KS KE U
ASBL01 15 Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U
VTAL01 15 Kandidatarbete i teknisk akustik KS KE U W
VTGL01 15 Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U
VVRL01 15 Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U
VTTL01 15 Kandidatarbete i trafikteknik KS KE U
VVBL01 15 Kandidatarbete i vägbyggnad KS KE U W
VVAL01 15 Kandidatarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U