lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MD-programmet och kull H16

Maskinteknik - Teknisk design  H16 

Årskurs 1, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
AFOA25 7,5 G1 - S Estetik I KS KE U W T 8 40 0 0 60 6 32 0 0 54
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 16 0 0 88 36 16 0 0 81 36 16 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 38 16 0 0 106
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 0 95
IDEA95 6 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 5 25 0 0 45 6 35 0 0 45
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 16 2 0 102

Årskurs 2, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
FKMA01 7,5 G1 X E1 Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHLF15 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMTF20 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 130
EIEF35 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
MVKF01 6 G2 - S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 10 2 0 2 66 8 4 0 2 66
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
IDEA75 5 G1 - S Designmetodik KS KE U W T 9 30 0 12 90
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 90
MMKF01 5 G2 - E Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursansvarig. KS KE U W T 25 26 0 0 90
IDEF20 10 G2 - S Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 22 14 4 8 112

MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursansvarig.

Årskurs 4, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFON35 9 A - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 0 140
MMKF40 7,5 G2 X E Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 10 40 0 0 70 0 0 0 0 80
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
AFOA30 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T 14 56 0 0 90
IDEN55 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60

Årskurs 5, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA501 6 G1 1 - 16/17 1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 7 8 0 30 14 0 24 0 40
MAMF50 7,5 G2 4 - 19/20 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
BMEN05 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
MMKN46 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
EIEN41 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
MTTN40 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MMTN25 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
FHLN35 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MMTN35 7,5 A 4 - 19/20 3 - S Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
FRTF20 7,5 G2 4 - 19/20 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAMN40 7,5 A 4 - 19/20 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNSF05 7,5 G2 4 - 19/20 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EIEN45 10 A 4 - 19/20 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
MMTF15 7,5 G2 4 - 19/20 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MVKP05 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 - 19/20 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
FKMN20 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
BMEN10 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
MMKN51 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MTTN35 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTTN56 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T 50 28 16 24 72
IDEN35 5 A 4 - 19/20 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 20 25 0 18 80
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MTTF01 5 G2 4 - 19/20 3 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MIOF15 7,5 G2 4 - 19/20 2 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MMTN20 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 0
FHLN35 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
TNSN01 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
MAMF15 6 G2 4 - 19/20 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIOF25 6 G2 4 - 19/20 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MMKN21 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 38 14 0 14 136
EDAA01 7,5 G1 4 - 19/20 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 0 14 0 158
FHLN35 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FHLN01 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MAMN40 7,5 A 4 - 19/20 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMIN20 7,5 A 4 - 19/20 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
MMKN11 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Konstruktion för X KS KE U W T 14 18 0 11 50 14 17 0 10 50
BMEA01 6 G1 4 - 19/20 4 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 - 19/20 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
TNSF10 7,5 G2 4 - 19/20 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MMTF15 7,5 G2 4 - 19/20 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
FHLF20 7,5 G2 4 - 19/20 3 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIOF25 6 G2 4 - 19/20 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
IYT000 15 G2 4 - 19/20 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MMKN41 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 42 28 8 16 90
FHLN35 7,5 A 4 - 19/20 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MTTN60 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
FKMN15 7,5 A 4 - 19/20 3 X E Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN35 7,5 A 5 - 20/21 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
MMTN15 7,5 A 5 - 20/21 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
IDEN50 7,5 A 5 - 20/21 4 - E Entreprenörskap och projektledning X obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare. KS KE U W T 62 39 0 12 40
MMTN15 7,5 A 5 - 20/21 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160

EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
IDEN50 Entreprenörskap och projektledning: obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare.

Externt valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 19/20 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA70 15 G1 4 - 19/20 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA25 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 19/20 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA65 7,5 G1 4 - 19/20 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKM10 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W