lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H16

Arkitektur  H16 

Årskurs 1, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U T 14 175 0 7 44
AADA01 2 G1 - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 25
ATHA01 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 10 30 0 1 30 10 64 0 1 42
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U T 10 144 0 7 80
VBKA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T 22 20 1 2 35
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 0 8 0 48
AADA05 2 G1 - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA20 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA05 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019.
AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.

Årskurs 2, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AADA10 2 G1 - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 7 83
ATHA15 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 0 0 0 69 24 0 0 1 69
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 10 144 0 7 80
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
ABKA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 25 8 0 0 47
AADA15 2 G1 - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA10 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA25 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHF15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.

Årskurs 3, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 24 50 0 1 75 0 4 0 1 34
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 14 25 0 1 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 18 18 0 1 97
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF35 3 G2 - S Dokumentation och kommunikation KS KE U T 0 0 0 0 0 6 20 0 2 54

Årskurs 3, läsåret 2018/19 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHF30 15 G2 - S Arkitektur - I samtid KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF20 15 G2 - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF26 15 G2 - S Arkitektur - I urban kontext KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA65 3 G1 2 - 17/18 2 - S Utställningsdesign X Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid. KS KE U T 6 28 0 2 46
AFOF25 3 G2 3 - 18/19 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 2 25 0 1 12 2 25 0 2 11
AEBF20 7,5 G2 4 - 19/20 4 X E Byggnadsintegrerade solenergisystem KS KE U W T 18 18 10 1 153
AAHF40 30 G2 4 - 19/20 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 6 394 4 0 0 6 390
AAKN20 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 5 40 0 3 52 5 40 0 3 52
AAHN15 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AAHN02 15 A 4 - 19/20 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN35 7,5 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 97 0 2 0 1 97
AAHN30 15 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
ABVN16 15 A 4 - 19/20 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
AAMN01 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Mänskliga miljöramar - byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
ABFF01 7,5 G2 4 - 19/20 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASEN01 15 A 4 - 19/20 4 X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN10 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN02 15 A 4 - 19/20 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN06 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
AFON25 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
ASBN31 15 A 4 - 19/20 4 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHF40 30 G2 4 - 19/20 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 6 394 0 4 0 6 390
AAHN35 7,5 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 97 0 2 0 1 97
AAHN30 15 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
AAHF40 30 G2 4 - 19/20 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 6 394 0 4 0 6 394
ABVN20 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHN15 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AAHN06 15 A 4 - 19/20 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN16 15 A 4 - 19/20 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN11 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN35 7,5 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 97 0 2 0 1 97
AAHN30 15 A 4 - 19/20 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
AAHN10 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60 8 30 0 2 60
AFON20 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67 10 20 0 3 68
ABAN15 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70 15 13 0 2 70
ASBN26 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
ABVN02 15 A 4 - 19/20 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN06 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
ASEN05 15 A 4 - 19/20 4 X E Spatiala experiment II KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN15 7,5 A 4 - 19/20 4 X E Spatiala experiment II, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ABAN11 15 A 4 - 19/20 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 5 75 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A 4 - 19/20 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69 15 14 0 2 69
AAHF40 30 G2 4 - 19/20 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 4 0 12 784
VFTN70 7,5 A 5 - 20/21 4 - S Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv KS KE U T 14 20 0 0 75 6 10 0 0 75
VFTN75 7,5 A 5 - 20/21 4 X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150

AAHA65 Utställningsdesign: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.
AAHF40 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.

Externt valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 3 - 18/19 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 3 - 18/19 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 3 - 18/19 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 - 18/19 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA70 15 G1 4 - 19/20 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - A

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 Kandidatarbete i arkitektur KS KE U

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W