lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för RH-programmet och kull H15

Riskhantering  H15 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN45 7,5 A O 4 - 18/19 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
VRSN05 7,5 A O 4 - 18/19 4 X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 26 18 0 2 154
VRSN25 7,5 A O 4 - 18/19 4 - S Riskanalys inom säkerhetsområdet X Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser denna kurs i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen. KS KE U T 32 20 0 2 146
FMSF60 7,5 G2 O 4 - 18/19 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
MAMN35 7,5 A O 4 - 18/19 4 - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
VBRN50 15 A O 4 - 18/19 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 60 10 0 4 326

VRSN25 Riskanalys inom säkerhetsområdet: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser denna kurs i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN85 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Avancerad CFD KS KE U T 32 0 16 0 152
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VBRN80 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Kvalificerad brandutredningsmetodik KS KE U T 40 4 4 4 148
VRSN01 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 25 16 0 0 159
FMIF20 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VRSN10 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A 4 - 18/19 4 - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 30 18 0 7 151
MIOA01 9 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen KS KE U W T 60 12 5 1 162
IYT000 15 G2 4 - 18/19 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VRSN15 7,5 A 4 - 18/19 4 - E Klimatsmart riskreducering KS KE U T 34 20 0 2 144
KETF35 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 1 0 127
VBEF01 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Projektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VRSN30 7,5 A 4 - 18/19 4 - E Samhällsplanering X Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser kursen i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.Kursen samläses med VRSN20 KS KE U T 20 12 0 20 148
MAMF21 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMIN20 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
VBRN40 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
EXTF01 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W T 16 2 34 0 148
IYT000 15 G2 4 - 18/19 4 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
VRSN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende KS KE U T 30 20 0 2 148
VBRA10 7,5 G1 4 - 18/19 4 - S Konsekvensberäkningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VRSN40 7,5 A 5 - 19/20 5 X E Forskningsmetodik och metoder KS KE U T 0 24 0 12 164
MTTN45 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100

MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen
VRSN30 Samhällsplanering: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser kursen i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.Kursen samläses med VRSN20
VBRA10 Konsekvensberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Externt valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 4 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 18/19 4 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 18/19 4 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 18/19 4 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 4 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 18/19 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 18/19 4 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM10 30 Examensarbete i brandteknik KS KE U
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VRSM01 30 Examensarbete i riskhantering KS KE U
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W