lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för Pi-programmet och kull H15

Teknisk matematik  H15 

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 36 16 0 0 108
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 8 8 0 1 14 6 2 0 1 8 2 0 0 0 0 6 6 0 4 60
FMAA10 3 G1 - S Matematisk modellering X Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår. KS KE U W T 10 0 0 2 68
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 30 0 20 0 90 22 0 12 0 70
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 36 16 2 0 108 8 6 0 0 26
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 24 16 0 0 27
FAFF40 7,5 G2 - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 0 140

FMAA10 Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 38 14 0 0 100
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 16 0 1 127
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 127
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 12 14 0 148
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMAF25 3 G2 - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 16 0 0 3 61
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T 24 16 16 0 104

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
FMSF10 7,5 G2 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T 28 12 0 1 66 0 2 2 1 48
FRTN45 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMAN65 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FHLF10 7,5 G2 - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik KS KE U W T 32 28 2 0 140

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTG11 4 G2 X E1 Biologisk modellering KS KE U W T 6 8 0 0 30 14 16 0 0 30
EXTG15 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 16 8 0 0 65 27 20 0 0 65

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN10 7,5 A V 2 - 16/17 2 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. KS KE U W T 28 10 0 0 162
FMAF35 6 G2 V 3 - 17/18 3 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDAF55 6 G2 O 4 - 18/19 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAF05 5 G2 O 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
EDIN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EDAN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAF35 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMNN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 18/19 3 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAN26 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN60 6 A V 3 - 17/18 3 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMNN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMAN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FHLN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMAF35 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMSN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
EITN90 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 14 6 5 147
FMNN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMAN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
VSMN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FMNN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
FMNN30 Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN60 6 A V 3 - 17/18 3 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
EXTF45 6 G2 O 4 - 18/19 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
EXTP50 7,5 A V 4 - 18/19 3 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T 32 10 0 0 120
EXTQ30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMSN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN50 7,5 A V 4 - 18/19 3 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Sannolikhetsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EXTQ35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FRTN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 20 20 0 4 30 8 8 0 4 40
FMAN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMSN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
EXTQ25 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120

FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FHLN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMAN60 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
MVKN90 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
MMVF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMVF05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
FMAN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMEN02 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 4 140
MMVN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 120
MVKN70 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134

FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMNN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMAN60 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMAN85 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
FMAF35 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMSN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMAN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMAN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FRTN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 70
EDAN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högpresterande datorgrafik X Kursen ges nästa gång 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
EDAN35 Högpresterande datorgrafik: Kursen ges nästa gång 2019/20.

Specialisering biek - Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EXTQ20 7,5 A V 4 - 18/19 4 - E1 Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
BMEN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
FMAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
BMEN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSF65 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMSN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
BMEN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FMSN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FRTN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMAN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FRTN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EXTQ40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
EITN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FMSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FRTN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
EITN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMSN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FRTN50 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA25 7,5 G1 1 - 15/16 1 X E Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
FMAA25 32 16 0 0 152
FRT130 3 G2 2 - 16/17 2 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMF061 4,5 G2 2 - 16/17 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FMIF20 7,5 G2 3 - 17/18 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
FMAN50 3 A 3 - 17/18 3 X E Internationell projektkurs - matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W T 0 0 0 10 40
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAN65 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
MTTF01 5 G2 4 - 18/19 4 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
EITN55 7,5 A 4 - 18/19 3 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
MMKF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
EITF65 9 G2 4 - 18/19 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 14 14 12 0 59
FMIN25 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
MVKN05 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
ETEN10 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
EITF45 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 18 16 8 2 156
EXTN80 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
FRTF01 5 G2 4 - 18/19 4 X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTA65 4,5 G1 4 - 18/19 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
EEMF05 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EDAN70 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN35 3 A 4 - 18/19 2 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN40 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
VRSN25 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Riskanalys inom säkerhetsområdet KS KE U T 32 20 0 2 146
FMFN25 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FMSF60 7,5 G2 4 - 18/19 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EDAN95 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
ETIN80 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
EITF70 6 G2 4 - 18/19 4 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EITN65 7,5 A 4 - 18/19 3 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U W T 24 0 0 6 170
BMEF20 7,5 G2 4 - 18/19 4 - E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
ETIA10 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
MAMN35 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
EXTQ01 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
EDAF70 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMIN20 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMIN05 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
EITA05 4,5 G1 4 - 18/19 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FHLN25 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
EDAA25 3 G1 4 - 18/19 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EITF90 7,5 G2 4 - 18/19 3 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
FMAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAF35 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN70 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN35 3 A 4 - 18/19 2 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EITN95 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
FMFF35 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN15 7,5 A 5 - 19/20 5 X E Statistisk modellering av multivariata extremvärden X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 28 14 9 1 120
EDAN75 7,5 A 5 - 19/20 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN50 Internationell projektkurs - matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMFF35 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Externt valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 18/19 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - Pi

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EXTL02 15 Kandidatarbete i ekologi KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U
VSML05 15 Kandidatarbete i strukturmekanik KS KE U

Examensarbeten - Pi

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EXTM20 30 Examensarbete i ekologi KS KE U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
VSMM05 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W