lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MLIV-programmet och kull H15

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition  H15 

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLG060 7,5 A X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W T 28 14 8 0 150
KMB023 7,5 G2 X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T 30 20 20 0 130
KNLN01 7,5 A X E Human nutrition KS KE U W T 40 20 0 0 140
KLG080 7,5 A X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W T 20 20 10 0 150
KLG085 7,5 A X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W T 20 20 10 0 150

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMIF20 7,5 G2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 18 6 0 1 75 14 8 0 1 77
KBK031 7,5 A X E1 Enzymteknologi X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 22 6 56 0 84
KLGN01 7,5 A X E Probiotika X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 22 12 20 0 140
KBTF05 7,5 G2 X E Grön kemi och bioteknik X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 28 18 0 20 200
KMB031 7,5 G2 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 56 0 0 16 68
KFKN05 7,5 A X E1 Yt- och kolloidkemi X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare. KS KE U W T 26 8 12 60 100

FMIF20 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KBK031 Enzymteknologi: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KLGN01 Probiotika: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KBTF05 Grön kemi och bioteknik: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KMB031 Kvalitet och produktsäkerhet: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KFKN05 Yt- och kolloidkemi: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMBN02 15 A X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 20 10 0 30 130 10 20 20 30 130

Valfria kurser - MLIV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN35 7,5 A 1 - 15/16 1 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 42 28 0 40 90
KAK050 7,5 A 1 - 15/16 1 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T 36 10 20 1 135
KBT080 7,5 G2 1 - 15/16 1 X E Miljöbioteknik KS KE U W T 24 0 35 0 50
BLT015 7,5 G2 1 - 15/16 1 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 10 14 40 7 90
MMV031 7,5 G2 1 - 15/16 1 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
FMS072 7,5 G2 1 - 15/16 1 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
KKK000 15 A 2 - 16/17 2 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400
KKK000 X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 400
KBTN01 7,5 A 2 - 16/17 1 X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
KKK000 15 A 2 - 16/17 2 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400
KKK000 X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 400

KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Examensarbeten - MLIV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MLIV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KBTM01 30 Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U
KNLM01 30 Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U
MTTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
KLTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLGM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U
KMBM01 30 Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKM01 30 Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U