lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H15

Elektroteknik  H15 

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 36 16 0 0 108
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 36 16 2 0 108
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 18 18 0 150

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 3 0 95
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 16 0 1 127
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 127

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF75 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITF80 9 G2 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 14 14 0 0 56 26 26 0 0 104
FMSF20 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
ETSF15 5 G2 - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T 14 10 12 0 97
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
BMEF01 5 G2 - S Elektronikprojekt KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
FMIF35 4 G2 - S Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv KS KE U W T 24 10 0 1 72
FMNF10 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 10 0 3 100

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITA50 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136

EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EITN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
EITN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EDAN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAN85 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
EDAF70 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EDAN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högpresterande datorgrafik X Kursen ges nästa gång 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN35 Högpresterande datorgrafik: Kursen ges nästa gång 2019/20.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN41 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FMIN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMIN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
EIEN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
AEBF30 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Solel - grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMIN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
EIEN25 15 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
MVKN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MVKN30 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 2 9 0 3 88 0 9 0 1 88
EIEN30 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIEN20 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
EIEN30 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88

EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.

Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFFF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
ETIN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETIN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
EITP01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
ETIN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 12 0 0 32 150
FFFN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FAFN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
EITN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITP05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Specialisering is - Integrerade system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
FFFN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FFFF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
ETIN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
EEMN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
ETIN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EITF40 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ETIN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 12 0 0 32 150
ETIN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
ETTN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETSF05 9 G2 V 4 - 18/19 4 - E1 Internetprotokoll KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
ETTN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EITN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
EDIN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EITN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN85 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN75 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITF95 4,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76
EITN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
EITN21 7,5 A V 5 - 19/20 5 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
EEMN21 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 20 4 12 16 148
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
TNSF05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EEMN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMAN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EEMN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
BMEN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FMAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN21 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MION25 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIOF15 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MIOF25 6 G2 V 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MTTN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 32 12 8 8 140
MION01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIOF25 6 G2 V 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MTTN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 22 0 10 5 163
MION30 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MTTN20 7,5 A V 5 - 19/20 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION05 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MTTN75 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
EDAN65 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAF60 4,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 14 10 0 2 94
EDAN75 7,5 A V 4 - 18/19 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAF55 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
ETSN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN26 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAF60 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMAN70 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FRTN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
FRTN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRTN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
EIEF45 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
EIEN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRTN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FRTN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 70

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FRTN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EEMN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EXTQ40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
ETIN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
EEMN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EEMN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMSN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOF20 6 G2 3 - 17/18 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
EITN50 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAN65 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMFF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMSF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITN10 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
MMKF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
EIEF40 9 G2 4 - 18/19 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
FMIF20 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
MVKN05 7,5 A 4 - 18/19 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
EITF20 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
FMAA25 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FKFN05 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FAFA10 9 G1 4 - 18/19 4 - S Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FFFN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 30 12 16 10 130
EITP10 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTA65 4,5 G1 4 - 18/19 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
FMAN60 6 A 4 - 18/19 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMAN35 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MMKN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
EDAF45 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
MAMF15 6 G2 4 - 18/19 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
EITA25 7,5 G1 4 - 18/19 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
MVKN20 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF35 6 G2 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
ETIA10 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
EITN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 14 6 5 147
FMFF30 4,5 G2 4 - 18/19 4 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FHLA05 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EDAF90 7,5 G2 4 - 18/19 4 X S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
MAMF21 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
EXTG15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 16 8 0 0 65 27 20 0 0 65
EDAF50 7,5 G2 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMAN55 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FKFN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
EITA05 4,5 G1 4 - 18/19 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMAN25 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
EDAF05 5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAA25 3 G1 4 - 18/19 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMAA25 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FHLF20 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FMSF65 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
KIIF01 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EEMN26 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
MIOF05 2 G2 4 - 18/19 4 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
FMAN35 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
AEBF25 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik X Kursen ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
BMEA01 6 G1 4 - 18/19 4 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITF05 4 G2 5 - 19/20 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
EXTP85 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
FMAN45 7,5 A 5 - 19/20 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EIEF40 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
FFFN35 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
AEBF25 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik: Kursen ges nästa gång läsåret 2019/20.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 17/18 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA65 7,5 G1 3 - 17/18 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 18/19 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EEML01 15 Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
EIEL01 15 Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEBM05 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTAM01 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W