lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för D-programmet och kull H15

Datateknik  H15 

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FAFA60 5 G1 - S Fotonik KS KE U W T 24 12 12 0 80
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 12 14 0 148
EDAA35 7 G1 - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U T 16 0 6 0 20 6 12 0 4 123
EDAA40 5 G1 - E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U T 18 4 6 0 92
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 36 16 0 0 108

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 16 2 0 102
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EITF45 7,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 18 16 8 2 156
EDAF45 7,5 G2 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T 26 10 4 0 93
EDAF05 5 G2 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EITA10 5 G1 - S Elektronik KS KE U W T 18 10 8 0 97
EDAF40 5 G2 X E1 Funktionsprogrammering X Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40. KS KE U W T 20 6 0 0 110
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på D-programmet läsåret 2016/2017. Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
EDAF40 Funktionsprogrammering: Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på D-programmet läsåret 2016/2017. Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T 40 16 0 1 127
EDAN40 7,5 A X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T 24 6 0 0 170
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 40 16 0 1 127

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMSF45 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
EDAF55 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
ETSF25 7,5 G2 - S Affärsdriven programvaruutveckling KS KE U T 20 12 0 3 165
EITA25 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMNF05 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
FMIF45 4 G2 - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T 12 2 0 0 26 12 8 0 1 46
EITF95 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76
EITA50 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136

EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
EXTQ40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMAN40 3 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAN85 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
MAMF45 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70
MAMN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMAN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMAN40 3 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EDAN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högpresterande datorgrafik X Kursen ges nästa gång 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN20 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

EDAN35 Högpresterande datorgrafik: Kursen ges nästa gång 2019/20.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
ETIN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EITF80 9 G2 V 4 - 18/19 4 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 12 12 0 0 48 28 28 0 0 112
EITF20 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EITF40 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ESSF10 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ETIN35 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
ETIN40 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN55 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
EDAN65 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EIEF01 10 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
EITF20 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
FRTN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
EITN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAF15 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAA25 3 G1 V 4 - 18/19 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDAN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN26 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 19/20 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
EITG05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITF05 4 G2 V 4 - 18/19 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
ETTN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EITP10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Internetprotokoll KS KE U W T 13 6 0 4 177
EDIN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172

FMAN10 Algebraiska strukturer:

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN65 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAF35 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDAF70 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF15 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAA25 3 G1 V 4 - 18/19 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN26 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 19/20 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Specialisering se - Software engineering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
MIOA12 6 G1 V 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
MAMN25 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
ETSN05 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
MIOA12 6 G1 V 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
EDAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAN80 9 A V 4 - 18/19 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 26 14 16 48 4 118
ETSN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MIOF20 6 G2 V 4 - 18/19 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MAMF50 7,5 G2 V 5 - 19/20 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142

MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FRTN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
ETTN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRTN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
FRTN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FRTN35 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70

Specialisering mai - Maskinintelligens

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN50 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
FRTN35 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EITF50 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
MMKF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAMN40 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMIN25 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN15 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EIEN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNSF05 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EDAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FRTN05 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMAN60 6 A 4 - 18/19 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMAN35 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MMKN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
EIEF45 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
MIOA01 9 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 5 1 162
MIOF25 6 G2 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAN65 6 A 4 - 18/19 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMSN50 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
ETIA10 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
FRTF15 3 G2 4 - 18/19 4 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMNN05 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
EXTG45 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
EITN85 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EDAF90 7,5 G2 4 - 18/19 4 X S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
MAMN40 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMF21 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMIN20 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMAN55 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
EIEN01 10 A 4 - 18/19 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIEN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EITA05 4,5 G1 4 - 18/19 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
TNSF10 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
FMAN25 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
EIEN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
EDAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EITN75 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
FMAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
FMSF65 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
MIOF25 6 G2 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KIIF01 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
ESSF20 4,5 G2 4 - 18/19 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
MAMN30 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
BMEN01 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FRTN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 70
FMAN35 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMSN55 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ETTN15 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITN10 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
BMEF10 7,5 G2 5 - 19/20 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
MION25 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN21 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
EEMN10 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
INNA01 7,5 G1 5 - 19/20 5 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
EITN70 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
MIOF15 7,5 G2 5 - 19/20 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
EEMF05 7,5 G2 5 - 19/20 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EEMN15 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN10 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.

Externt valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 17/18 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 18/19 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W