lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för C-programmet och kull H15

Infocom  H15 

Årskurs 1, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W T 20 10 12 5 153
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra X Årskurs 1 läser kursen i läsperiod 3. Årskurs 2 läser kursen i läsperiod 1. KS KE U W T 36 16 0 0 108
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
FAFA60 5 G1 - S Fotonik KS KE U W T 24 12 12 0 80
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra X Årskurs 1 läser kursen i läsperiod 3. Årskurs 2 läser kursen i läsperiod 1. KS KE U W T 36 16 0 0 108
EIT100 7,5 G1 - S Informationsöverföring KS KE U W T 40 24 0 0 136
ETSA02 6 G1 - S Programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 12 12 0 0 132

FMA420 Linjär algebra: Årskurs 1 läser kursen i läsperiod 3. Årskurs 2 läser kursen i läsperiod 1.

Årskurs 2, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 16 2 0 102
ETSF05 9 G2 - E1 Internetprotokoll X Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
MAMA15 7,5 G1 - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T 30 14 0 14 142
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W T 24 0 8 0 114 0 0 0 0 50
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design X Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering X Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ETSF05 Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017.
EDA095 Nätverksprogrammering: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017.

Årskurs 3, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EDAF60 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
ETSF25 7,5 G2 - S Affärsdriven programvaruutveckling KS KE U T 20 12 0 3 165
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITF70 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
EDAF65 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 20 0 10 4 166
FMIF45 4 G2 - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T 12 2 0 0 26 12 8 0 1 46
MAMN01 7,5 A - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
EITF95 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAMN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MAMN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
MAMN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNSF05 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EITN41 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
MAMN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 6 44 0 0 150
EDAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
ETSN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EXTG45 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
MAMN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MAMF45 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70

MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
ETTN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EITP10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
EDIN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN85 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN75 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
ETTN15 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITN10 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN70 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN65 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN20 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAF55 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN95 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
FMAF35 6 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDAF70 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF05 5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAA25 3 G1 V 4 - 18/19 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 18/19 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAN70 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN26 7,5 A V 5 - 19/20 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 19/20 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Specialisering sec - Säkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAMN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
EITF65 9 G2 V 4 - 18/19 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 14 14 12 0 59
EITN41 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
EITF20 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EDIN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMSF60 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMAN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 18/19 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EITN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EITN70 7,5 A V 5 - 19/20 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITN55 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 18/19 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FMSN45 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRTN40 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
FMAF10 5 G2 V 4 - 18/19 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 10 4 0 93
FRTN15 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 18/19 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
BMEN01 7,5 A V 4 - 18/19 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 18/19 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAF80 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EITF50 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
FMSF15 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
ETSN05 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
FMIN25 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
EDAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
MIOA12 6 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 5 0 93
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
ETSF10 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T 13 6 0 4 177
EXTQ40 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MMKN30 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
FMSN20 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EDAF45 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
FMAN85 6 A 4 - 18/19 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
EITF40 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
MIOA01 9 G1 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 5 1 162
MIOF25 6 G2 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF01 7 G2 4 - 18/19 4 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMNF05 6 G2 4 - 18/19 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
ETIA10 7,5 G1 4 - 18/19 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
MAMF21 7,5 G2 4 - 18/19 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMIN20 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
EITA05 4,5 G1 4 - 18/19 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EDAN90 7,5 A 4 - 18/19 4 X E1 Avancerat projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
MIOF20 6 G2 4 - 18/19 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MIOF25 6 G2 4 - 18/19 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KIIF01 7,5 G2 4 - 18/19 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 18/19 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MAMN30 7,5 A 4 - 18/19 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMAF05 7 G2 4 - 18/19 4 - E1 Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 40 16 0 1 130
FMAN40 3 A 4 - 18/19 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Högpresterande datorgrafik X Kursen ges nästa gång 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN35 7,5 A 4 - 18/19 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN20 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MION25 7,5 A 5 - 19/20 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN21 7,5 A 5 - 19/20 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
FRTN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
INNA01 7,5 G1 5 - 19/20 5 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
MIOF15 7,5 G2 5 - 19/20 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
FMAN30 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EDAN80 9 A 5 - 19/20 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 26 14 16 48 4 118
EITN35 7,5 A 5 - 19/20 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200

MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
EDAN35 Högpresterande datorgrafik: Kursen ges nästa gång 2019/20.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 16/17 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 17/18 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 18/19 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
GEMA20 7,5 G1 4 - 18/19 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 18/19 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - C

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
EXTL03 15 Kandidatarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
EXTM15 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W