lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H14

Elektroteknik  H14 

Årskurs 1, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T

Årskurs 2, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
ESS050 9 G2 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
FMSF20 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T
ETSF15 5 G2 - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T
BMEF01 5 G2 - S Elektronikprojekt KS KE U W T
FMIF35 4 G2 - S Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv KS KE U W T
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T

ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Datorgrafik KS KE U W T
EITN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMAN70 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matristeori KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMAN85 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EIEN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
EIEN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
FMIN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMIN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
AEBF30 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMIN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
EIEN25 15 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik. KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
MVKN30 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T
EIEN30 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
EIEN30
EIEN20 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2017/18, 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2017/18, 2019/20.

Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETIN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF50 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFFF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETIN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Antennteknik KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Lasrar KS KE U W T
EITP01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
EITN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U T
EITP05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EITP01 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering is - Integrerade system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETIN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
FFFN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FFFF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETIN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T
ETIN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E DSP-design KS KE U W T
ETIN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITG05 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T
ETTN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T
ETSF05 9 G2 V 4 - 17/18 4 - E1 Internetprotokoll KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETSN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T
EITN85 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T
EITN75 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Informationsteori KS KE U W T
EITF95 4,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Kösystem KS KE U W T
EITN95 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN21 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
BMEN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
EEMN21 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 148 h (45-minuterspass)
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
EITN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
TNSF05 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EEMN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T
FAFN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T

BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN21 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FAFN35 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
MTTF01 5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Logistik KS KE U W T
MION25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T
MIOF15 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Marknadsföring KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MIOF25 6 G2 V 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTTN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
MIOF25 6 G2 V 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTTN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MION45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Industriell management KS KE U W T
MTTN20 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T
MION05 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
MTTN75 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMNN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
EDAN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
EDAN65 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
EDAF60 4,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
ETSN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF55 6 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETSN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDAF45 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T
ETSN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDAN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Operativsystem KS KE U W T

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAF60 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EIEN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FMAN70 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matristeori KS KE U W T
FRTN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
EIEF01 10 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRTN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
EIEF45 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Automation KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E Realtidssystem KS KE U W T
EIEN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FRTN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
BMEF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
EITN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FRTN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
EEMN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
EEMN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
EXTQ40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)
FMSN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T

BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EXTQ40 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTA10 3 G1 2 - 15/16 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
EXTA35 15 G1 2 - 15/16 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
MIO022 6 G2 3 - 16/17 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T
EITN50 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 4 - 17/18 4 X S C-programmering KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
EDAN65 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EITN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
AEBF25 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T
FMIF20 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
MVKN05 7,5 A 4 - 17/18 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
FMAA25 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FAFA10 9 G1 4 - 17/18 4 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FFFN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
EXTA65 4,5 G1 4 - 17/18 4 - S Kognition KS KE U W T
FMAN60 6 A 4 - 17/18 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 109 h (45-minuterspass)
EDAN70 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 17/18 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
EITA25 7,5 G1 4 - 17/18 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energianvändning KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
FMAF35 6 G2 4 - 17/18 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
EITN90 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T
FMFF30 4,5 G2 4 - 17/18 4 - S Relativitetsteori KS KE U W T
FHLA05 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E Teknisk mekanik KS KE U W T
EDAF70 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
EXTG15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN55 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
BMEA01 6 G1 4 - 17/18 4 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T
FKFN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Miljömätteknik KS KE U W T
EITA05 4,5 G1 4 - 17/18 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMAN25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
EDAF05 5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
FMAA25 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T
FHLF20 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Finita elementmetoden KS KE U W T
FMSF65 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
KIIF01 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
EDAN70 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 17/18 4 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
EDAN75 7,5 A 4 - 17/18 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EIEF40 9 G2 4 - 17/18 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITF05 4 G2 5 - 18/19 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
EITN41 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T
EXTP85 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMAN45 7,5 A 5 - 18/19 4 - E Maskininlärning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
FFFN35 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
EIEF40 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTF60 15 G2 3 - 16/17 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 16/17 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA25 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA70 15 G1 4 - 17/18 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EEML01 15 Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
EIEL01 15 Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEBM05 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTAM01 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W