lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H14

Teknisk nanovetenskap  H14 

Årskurs 1, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T 32 20 10 0 100 32 20 12 0 90
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W T 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 0 0 0 0 0 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 38 26 0 0 96
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W T 30 20 8 0 112
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 26 0 12 0 75 18 0 12 0 55
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W T 42 20 12 0 100

Årskurs 2, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T 55 30 25 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 36 16 2 0 108
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 36 21 6 160
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U W T 40 20 20 0 120
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 100
FMFF20 7,5 G2 - S Nanoteknikens matematiska metoder X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W T 34 30 12 0 124
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W T 56 14 0 0 90

FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 26 16 8 1 140
FFF110 7,5 G2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
KOO105 7,5 G2 X E Analys på nanoskalan KS KE U W T 42 12 6 0 100
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EEM045 7,5 G2 - E1 Sensorer KS KE U W T 14 14 20 0 120
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 36 2 0 8 114 0 0 0 10 150
FAFF50 7,5 G2 - S Perspektiv på hållbar utveckling KS KE U W T 22 32 0 10 80

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN70 7,5 A O 4 - 17/18 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EITP05 7,5 A O 4 - 17/18 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
ETIN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
FFFN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EITF50 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
FMFF15 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETIN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
FFFN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
ETIN50 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
EITP01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 32 10 8 0 150
FFFN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETIN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EITP01 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KASN10 7,5 A O 4 - 17/18 4 X E1 Materialkemi KS KE U W T 42 28 0 0 100
FAFN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
KASN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Polymerkemi KS KE U W T 26 10 34 0 120
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
MAMF55 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
FKMN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FFFN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FAFN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
KASN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Polymerfysik KS KE U W T 20 8 42 2 120
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
KASN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E1 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T 14 0 70 0 80
KFKF01 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KFKN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T 26 8 12 60 100
EXTP95 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
KFKN01 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T 28 28 20 0 50

EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEMN21 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system KS KE U W T 20 4 12 16 148
KOKN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
EXTN65 15 A V 4 - 17/18 4 - E Neurobiologi X Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 45 24 0 300
EXTG55 15 G2 V 4 - 17/18 4 - S Biokemi X Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen. KS KE U W T 32 30 80 0 258
KBTN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Bioanalys KS KE U W T 26 14 40 5 80
EITN65 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T 24 0 0 6 170
EXTN50 15 A V 4 - 17/18 4 - E Toxikologi X Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 18 27 72 0 283
FFFN20 15 A V 4 - 17/18 4 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
EXTG55 15 G2 V 4 - 17/18 4 - S Biokemi X Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen. KS KE U W T 32 30 80 0 258
KIMN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Immunteknologi KS KE U W T 34 18 45 0 109
EEMN26 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 14 14 20 10 142
KFKF01 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KLGN35 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150

EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG55 Biokemi: Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 17/18 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FFFN35 7,5 A O 4 - 17/18 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
FFFN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FAFN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FFFN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FHLA05 7,5 G1 V 4 - 17/18 4 X E Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
FFFN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN20 15 A V 4 - 17/18 4 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
EXTP90 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FAFN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 28 0 26 16 130
EXTP95 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FAFN30 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 2 - 15/16 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
GEMA20 7,5 G1 2 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
ETI125 4,5 G1 2 - 15/16 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 12 0 0 0 45 12 0 0 0 45
EDAA01 7,5 G1 2 - 15/16 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
GEMA25 7,5 G1 2 - 15/16 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 2 - 15/16 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 2 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 2 - 15/16 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 2 - 15/16 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 2 - 15/16 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EITA05 4,5 G1 2 - 15/16 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
MIO012 6 G1 3 - 16/17 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 0 95
FMAF01 7 G2 3 - 16/17 3 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 16 0 1 127
MIO012 6 G1 3 - 16/17 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 0 95
FMAF05 7 G2 3 - 16/17 3 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 127
ESSF01 8 G2 3 - 16/17 3 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
MAMN20 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 75
BMEN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
KLGN10 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T 14 0 21 0 120
FAFF01 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
BMEF10 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
MAMN20 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 75
EXTG05 5 G2 4 - 17/18 4 - E1 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material KS KE U W T 32 0 0 12 40
BMEN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
EEMN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EXTN90 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
EXTN45 15 A 4 - 17/18 4 - E1 Farmakologi X Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 20 40 80 220
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTQ40 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 34 10 30 0 126
FAFN01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
EEMF05 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
KOKN05 7,5 A 4 - 17/18 2 X E1 Organisk kemi - teori KS KE U T 38 22 0 0 100
EXTN30 15 A 4 - 17/18 4 - E Sinnesbiologi X Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 31 25 32 0 312
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
ETIA10 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
EXTN85 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
EXTQ01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
EEMN15 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T 28 14 28 0 66
MAMN20 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 75 0 0 0 15 75
BMEA01 6 G1 4 - 17/18 4 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
KASN01 15 A 4 - 17/18 4 X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T 0 0 80 40 100 0 0 80 40 100
FHLF20 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FMSF65 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FKMN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 42 14 20 10 70
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMFN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMFN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FAFN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
FMEN25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 42 28 0 1 140
FKMN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ40 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FAFN35 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 3 - 16/17 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA60 X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75

GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - N

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFKL01 15 Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
BMEL01 15 Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
KBTL01 15 Kandidatarbete i bioteknik KS KE U
EEML01 15 Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVKL01 15 Kandidatarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYL01 15 Kandidatarbete i fysik KS KE U
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
KIML01 15 Kandidatarbete i immunteknologi KS KE U
KETL01 15 Kandidatarbete i kemiteknik KS KE U
FKML01 15 Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U
KLGL01 15 Kandidatarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTL01 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLTL02 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknologi KS KE U
KOOL01 15 Kandidatarbete i materialkemi KS KE U
KOKL01 15 Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KPOL01 15 Kandidatarbete i polymerteknologi KS KE U
KAKL01 15 Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKL01 15 Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFKM05 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
KIMM05 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNLM05 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
KLGM15 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLTM05 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLGM10 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KASM10 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KASM05 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KASM15 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KASM01 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBM05 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKM05 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W