lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för I-programmet och kull H14

Industriell ekonomi  H14 

Årskurs 1, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 58 12 3 1 160 2 0 0 0 4
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 38 26 0 0 96
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T 46 28 6 1 158
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik X Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk KS KE U W T 52 28 13 0 147
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104

FAFA15 Energi- och miljöfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk

Årskurs 2, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 38 14 0 0 100
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 2 84
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 6 0 85 18 14 6 0 85
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 44 4 0 0 85 2 0 0 6 99
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 30 0 20 0 90 22 0 12 0 70
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 36 16 0 1 131
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 36 16 0 1 131
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 6 0 70
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 28 2 0 0 50 14 4 0 2 60
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs X I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRT010 i Lp 2,ht 16. KS KE U W T 30 30 12 0 128

FRT010 Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRT010 i Lp 2,ht 16.

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN35 6 A - S Energimarknader X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 14 42 0 28 76
EITF25 6 G2 - S Internet - teknik och applikationer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 22 12 12 0 114
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta KS KE U W T 32 14 4 1 109
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 56 14 12 0 120
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 26 12 14 0 148
MMK070 7,5 G2 X E Design i företag X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
EITF11 10 G2 - S Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 8 0 6 0 32 0 0 0 20 200
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMIN05 7,5 A X E1 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
MMKF05 7,5 G2 - S Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 25 26 0 0 90 6 11 0 0 46
FHLF10 7,5 G2 - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 32 28 2 140 0
FBR012 7,5 G2 X E Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14.Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 28 8 4 60 100
FMSN40 9 A X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 30 5 120
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 48 10 0 3 100
ETSA02 6 G1 - S Programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 12 12 0 0 132

MVKN35 Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
EITF25 Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta
FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
MMK070 Design i företag: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
EITF11 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
FHLF10 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H14.Kursen är också valfri på programmet.
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA02 Programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Innovationsteknik KS KE U W T 80 4 0 15 100
MION25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MION05 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MTTN75 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
INNN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Innovationmanagement KS KE U W T 14 21 0 0 172
MION20 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
INNN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 14 14 0 0 172
MAMN30 7,5 A V 4 - 17/18 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
MION30 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
INNN05 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T 14 21 0 0 172

Specialisering fir - Finans och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTQ25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 22 16 6 0 145
EXTQ30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMSN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN50 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
EXTQ35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FRTN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
FMSN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN25 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
EXTN80 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
FMSN60 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
FMSN15 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Statistisk modellering av multivariata extremvärden X Kursen ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden: Kursen ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering lf - Logistik i försörjningskedjor

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN75 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MTTN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MION01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MTTN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MTTN60 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MTTN20 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION40 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MTTN35 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MION50 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 32 0 6 0 170

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MMTN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
EIEF45 7,5 G2 V 4 - 17/18 3 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
MION01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MMTN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMTF25 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
MMTN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MION40 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MMTN10 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140
MTTN75 7,5 A V 5 - 18/19 5 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MION50 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 32 0 6 0 170

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EDAF60 4,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
ETSN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
ETSN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
FRTN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EITN95 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
EITN35 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MION25 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN35 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTP50 7,5 A 4 - 17/18 4 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T 32 10 0 0 120
EXTQ25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
MVKN40 5 A 4 - 17/18 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 10 10 0 0 110
FRTN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MTTN40 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MION30 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
INTN01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Innovationsteknik KS KE U W T 80 4 0 15 100
MMKN11 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 100
FMSF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
MTTN25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
EXTF40 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Optionsteori X Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 12 4 0 120
EXTF35 7,5 G2 4 - 17/18 4 - E Portföljvalsteori X Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 0 0 0 140
MMKN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
MMTN25 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
ETSN05 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EITN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSF10 7,5 G2 4 - 17/18 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 22 16 6 0 145
MION25 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MMVA01 5 G1 4 - 17/18 4 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T 20 30 0 0 85
MMKF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FMIN25 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
MTTN55 7,5 A 4 - 17/18 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MVKN05 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
EXTN05 7,5 A 4 - 17/18 3 X E Avancerad ekonometri X Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 0 12 0 158
EXTG65 7,5 G2 4 - 17/18 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 0 8 0 100
EXTN80 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
EXTQ30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
MTTN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTTN45 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN75 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN15 7,5 A 4 - 17/18 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
MION50 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 20 2 8 0 170
FMAN45 7,5 A 4 - 17/18 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMSN45 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
MIOF10 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
FMNN10 8 A 4 - 17/18 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
EITN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EXTF30 7,5 G2 4 - 17/18 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 6 0 0 120
EIEF45 7,5 G2 4 - 17/18 3 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
EITA25 7,5 G1 4 - 17/18 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EITF70 6 G2 4 - 17/18 3 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
MVKN20 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
EXTG60 7,5 G2 4 - 17/18 3 X E Industriell organisation X Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 4 0 0 110
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
INNN01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Innovationmanagement KS KE U W T 14 21 0 0 172
MTTN70 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
FMFF35 7,5 G2 4 - 17/18 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FRTN45 4,5 A 4 - 17/18 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMSN50 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
ETSN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
ETIA10 7,5 G1 4 - 17/18 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
ETSN20 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EITN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSF05 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 18 0 0 5 170
MION01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
EXTQ35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
EDAF75 7,5 G2 4 - 17/18 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN20 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 30 0 0 0 0 40
EIEN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MMTF25 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
EXTG65 7,5 G2 4 - 17/18 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 0 8 0 100
MVKN15 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
INNN10 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 14 14 0 0 172
KIIF01 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MAMN30 7,5 A 4 - 17/18 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Linjär och logistisk regression X Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T 24 0 26 2 120
MTTN80 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
FRTN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
MION45 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
EITN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EXTF30 7,5 G2 4 - 17/18 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 6 0 0 120
EITN95 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
FMSN55 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
MMTN05 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MTTN60 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MTTN20 7,5 A 5 - 18/19 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
EDAF60 4,5 G2 5 - 18/19 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
FMSN25 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
MMTN15 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MVKN30 7,5 A 5 - 18/19 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 2 9 0 3 88 0 9 0 1 88
FMIN15 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Miljöledning och hållbarhetsredovisning KS KE U W T 21 4 0 1 74 5 8 2 1 84
MTTN65 7,5 A 5 - 18/19 5 X E Projekt och forskningsmetodik inom logistik KS KE U T 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70
INNN05 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T 14 21 0 0 172
FMSN60 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
MTTN56 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T 50 28 16 24 72
MMTN15 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
EDAN70 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
MMTN15 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
EDAN70 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182

EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF40 Optionsteori: Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF35 Portföljvalsteori: Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTN05 Avancerad ekonometri: Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG65 Ekonometri: Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG60 Industriell organisation: Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMFF35 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN30 Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Externt valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 17/18 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - I

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIOL01 15 Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
EXTM10 30 Examensarbete i finansiell ekonomi KS KE U W
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
INNM01 30 Examensarbete i innovation KS KE U
INTM01 30 Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MMKM05 30 Examensarbete i produktutveckling KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W