lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för D-programmet och kull H14

Datateknik  H14 

Årskurs 1, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W T 12 4 6 0 80 20 4 0 0 80
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 14 14 8 0 40 28 28 8 0 70
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 12 12 0 150
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 12 12 0 0 111
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 38 26 0 0 96

Årskurs 2, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 36 16 2 0 108
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T 20 10 4 0 99
EDAF05 5 G2 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 32 24 8 0 136

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2, läsåret 2015/16 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T 36 16 0 1 131
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 36 16 0 1 131

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
EDA040 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 16 10 0 0 80
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
EDAN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMAN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
FMAN40 3 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN85 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
MAMF45 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMAN40 3 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMSN20 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 28 0 144
ETIN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EITF80 9 G2 V 4 - 17/18 4 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 14 14 0 0 56 26 26 0 0 104
EITF20 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EITF40 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ESSF10 5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ETIN35 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
ETIN40 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN55 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 V 4 - 17/18 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EITF35 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 28 0 144
EDAN65 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EIEF01 10 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
EITF20 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
FRTN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
EITN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
FRTN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN75 7,5 A V 5 - 18/19 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 28 12 4 0 140
EDAN26 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EITG05 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITF05 4 G2 V 4 - 17/18 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
ETTN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Internetprotokoll KS KE U W T 13 6 0 4 177
EDIN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMAN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. KS KE U W T 28 10 0 0 162
EITN30 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
EITN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN95 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
EITN70 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAA25 3 G1 V 4 - 17/18 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDAN65 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 17/18 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAF35 6 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDAF70 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF15 5 G2 V 4 - 17/18 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 17/18 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
EDAN40 7,5 A V 4 - 17/18 2 X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T 28 6 4 0 160
EDAN70 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN75 7,5 A V 5 - 18/19 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 28 12 4 0 140
EDAN26 7,5 A V 5 - 18/19 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Specialisering se - Software engineering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
MIOA12 6 G1 V 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 3 0 95
MAMN25 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
ETSN05 7,5 A V 4 - 17/18 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
MIOA12 6 G1 V 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 3 0 95
EDAN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETSN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAN80 9 A V 4 - 17/18 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 10 0 0 0 30 14 16 48 4 118
ETSN20 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MIOF20 6 G2 V 4 - 17/18 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MAMF50 7,5 G2 V 5 - 18/19 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FRTN10 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITN55 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN70 6 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
ETTN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FMSN45 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRTN40 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
FRTN15 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 17/18 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
BMEN01 7,5 A V 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 17/18 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FRTN35 7,5 A V 5 - 18/19 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 15/16 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 15/16 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
FMNN25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EITF50 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
MMKF15 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAMN40 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMIN25 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN15 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EIEN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNSF05 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTQ40 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMAN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FRTN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMAN60 6 A 4 - 17/18 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMAN35 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MMKN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
EIEF45 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
MIOA01 9 G1 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 3 1 164
MIOF25 6 G2 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAN65 6 A 4 - 17/18 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMSN50 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
EDAF65 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 20 0 10 4 166
ETIA10 7,5 G1 4 - 17/18 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
FRTF15 3 G2 4 - 17/18 4 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMNN05 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMSN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 18 0 0 5 170
EXTG45 7,5 G2 4 - 17/18 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
EITN85 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
MAMN40 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMIN20 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMAN55 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
EIEN01 10 A 4 - 17/18 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIEN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EITA05 4,5 G1 4 - 17/18 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
TNSF10 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
FMAN25 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
EIEN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
EITN75 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
FMSF65 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
MIOF25 6 G2 4 - 17/18 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KIIF01 7,5 G2 4 - 17/18 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
IYT000 15 G2 4 - 17/18 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
ESSF20 4,5 G2 4 - 17/18 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
MAMN30 7,5 A 4 - 17/18 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FAFN35 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
EEMN01 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FRTN30 7,5 A 4 - 17/18 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
FMAN35 3 A 4 - 17/18 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMSN55 7,5 A 4 - 17/18 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
MAMN10 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 6 44 0 0 150
ETTN15 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
BMEF10 7,5 G2 5 - 18/19 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
MION25 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN21 7,5 A 5 - 18/19 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
EEMN10 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
MAMN15 7,5 A 5 - 18/19 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MIOF15 7,5 G2 5 - 18/19 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
EEMF05 7,5 G2 5 - 18/19 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EEMN15 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EITN35 7,5 A 5 - 18/19 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTQ40 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FAFN35 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Externt valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 3 - 16/17 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 17/18 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 - 17/18 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 17/18 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W