lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KID-programmet och kull H13

Industridesign (kandidatutbildningen)  H13 

Årskurs 1, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
IDEA05 5 G1 - E 2D-tekniker KS KE U W T
IDEA02 15 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T
EXTA05 4 G1 - S Designhistoria KS KE U T
AFOA15 5 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W T
IDEA25 1 G1 - S Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T
IDEA21 6 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W T
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T
IDE015 3 G1 - S Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W T
AFOA20 5 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T

Årskurs 2, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
IDEA56 3 G1 X S Avancerad skissteknik KS KE U W T
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W T
IDEA76 13 G1 - E Designmetodik KS KE U W T
AFOA05 6 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W T
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U T
TNSF02 5 G2 X S Universal design, projekt KS KE U W T
IDEA46 9 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T
MMKA20 4 G1 - S Produktutveckling KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
ETIA06 4 G1 X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T
AFOF21 6 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T
IDEF06 3 G2 X S Portföljteknik KS KE U W T
IDEF11 11 G2 X E1 Industridesignprojekt C KS KE U W T
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W T
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T
IDEA80 7 G1 X E Design management 1 KS KE U W T

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
IDEF15 15 G2 2 - 14/15 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T
IDE175 4,5 G2 2 - 14/15 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEF30 3 G2 2 - 14/15 2 - E1 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEF01 7,5 G2 2 - 14/15 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T
IDEF15 15 G2 2 - 14/15 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T
IDE025 4,5 G1 2 - 14/15 2 - E Glasdesign KS KE U W T

IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.

Kandidatarbeten - KID

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W