lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för B-programmet och kull H13

Bioteknik  H13 

Årskurs 1, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
KBKA01 6 G1 - S Inledande biokemi KS KE U W T
KOO101 9 G1 - S Grundläggande kemi KS KE U W T
KBTA01 7 G1 - S Bioteknik, projekt KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
KKKA10 8 G1 - S Biotekniska beräkningar KS KE U W T
KOK012 9 G1 - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W T

Årskurs 2, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
KFKA05 7,5 G1 - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T
KMB060 7,5 G1 - S Mikrobiologi KS KE U W T
KETF01 9 G2 - S Transportprocesser KS KE U W T
KBK011 7,5 G1 - S Biokemi KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T
KETF10 7,5 G2 - S Separationsprocesser KS KE U W T

Årskurs 2, läsåret 2014/15 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
KOK032 7,5 G2 X E1 Miljökemi KS KE U W T
KOO022 7,5 G1 - S Oorganisk kemi KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
KAKF01 9 G2 - S Analytisk kemi KS KE U W T
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
KETF25 7,5 G2 - S Reaktionsteknik KS KE U T
KBK070 7,5 G2 - S Cellbiologi KS KE U W T
BLT015 7,5 G2 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T
KBT115 7,5 G2 X E1 Bioprocessteknik X Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3. KS KE U W T
KBK041 7,5 G2 X E Genteknik KS KE U W T

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.

Specialisering l - Läkemedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
KLG027 7,5 A O 4 - 16/17 4 X E Läkemedelsformulering KS KE U W T
KOKN01 7,5 A O 4 - 16/17 4 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T
KFK032 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KAK050 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KOKN05 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Organisk kemi - teori KS KE U T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KASN01 15 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T
KIM015 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Immunteknologi KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
KLGN10 7,5 A V 5 - 17/18 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T
KMBN02 15 A V 5 - 17/18 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T

Specialisering lm - Livsmedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
KLGN30 7,5 A O 4 - 16/17 4 X E Livsmedelskemi och nutrition KS KE U W T
KMB023 7,5 G2 O 4 - 16/17 4 X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T
KLGN20 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Livsmedelsteknik KS KE U W T
KLGN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Probiotika KS KE U W T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KLGN25 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Livsmedelsteknologi för formulering KS KE U T
KLGN15 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument KS KE U W T
KLT051 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 - S Mejeriteknologi KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
KLGN10 7,5 A V 5 - 17/18 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T
KLTF05 7,5 G2 V 5 - 17/18 5 - E1 Mejeriprocesser KS KE U W T
KMBN02 15 A V 5 - 17/18 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T
KASN05 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T

Specialisering mb - Molekylär bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
KMB040 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Metabolic engineering KS KE U W T
KBK050 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Protein Engineering KS KE U W T
KFK032 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KBK031 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Enzymteknologi KS KE U W T
KBTN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Bioanalys KS KE U W T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KBK075 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Bioinformatik KS KE U W T
KIM015 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Immunteknologi KS KE U W T
KLGN10 7,5 A V 5 - 17/18 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T
KMBN02 15 A V 5 - 17/18 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T
KASN05 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T

Specialisering pt - Bioprocessteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
KTE071 7,5 A O 4 - 16/17 4 X E Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KMB040 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Metabolic engineering KS KE U W T
KBK050 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Protein Engineering KS KE U W T
KETN20 15 A V 4 - 16/17 4 X E1 Hållbar processdesign KS KE U W T
KBK031 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Enzymteknologi KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KBTN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Bioanalys KS KE U W T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KETN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Processimulering KS KE U W T
KBT042 15 A V 4 - 16/17 4 X E1 Bioteknik, projektering KS KE U W T
FRTN25 7,5 A V 4 - 16/17 4 - E Processreglering KS KE U W T
KETN10 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T

Valfria kurser - B

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
KKK000 15 A 4 - 16/17 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MTTN40 7,5 A 4 - 16/17 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
EDAA20 7,5 G1 4 - 16/17 3 - S Programmering och databaser KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 16/17 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
TEK015 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Människans fysiologi KS KE U W T
KET030 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Energiteknik KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 16/17 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 400 h (45-minuterspass)
KBTF05 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 16/17 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Processriskanalys KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 4 - 16/17 4 - E Teknisk mekanik KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 16/17 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
EDA501 6 G1 4 - 16/17 3 - S Programmering KS KE U W T
EITA05 4,5 G1 4 - 16/17 3 - S Teknikhistoria KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 16/17 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 400 h (45-minuterspass)
MIO022 6 G2 4 - 16/17 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KOO052 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Material- och polymerteknologi KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
MION25 7,5 A 5 - 17/18 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T
MIOF15 7,5 G2 5 - 17/18 4 - S Marknadsföring KS KE U W T

KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Externt valfria kurser - B

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 4 - 16/17 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 16/17 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 16/17 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 4 - 16/17 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare

Kandidatarbeten - B

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i B-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKL01 15 Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBTL01 15 Kandidatarbete i bioteknik KS KE U
KETL01 15 Kandidatarbete i kemiteknik KS KE U
KLTL01 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KOKL01 15 Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KAKL01 15 Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKL01 15 Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Examensarbeten - B

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i B-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKM05 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
KIMM05 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNLM05 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
KLGM15 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLTM05 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLGM10 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KASM10 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KASM05 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KASM15 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
KASM01 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBM05 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKM05 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W
VVAM05 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W