lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för D-programmet och kull H13

Datateknik  H13 

Årskurs 1, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W T 12 4 6 0 80 20 4 0 0 80
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 14 14 8 0 40 28 28 8 0 70
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 10 12 0 152
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 10 10 0 0 115
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 24 0 0 96

Årskurs 2, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T 26 12 4 0 91
EDAF05 5 G2 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2, läsåret 2014/15 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 40 26 4 1 113

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
EDA040 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 16 10 0 0 80
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDA221 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMA120 6 A V 4 - 16/17 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 16 8 0 1 56 14 6 0 1 58
EDAN35 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMAN45 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Maskininlärning KS KE U W T 32 0 0 2 166
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
FMAN40 3 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA270 6 A V 4 - 16/17 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
MAM101 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMAN40 3 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMNN35 6 A V 5 - 17/18 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135 Geometri. KS KE U W T 28 0 0 4 130
FMSN20 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMNN35 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135 Geometri.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 28 0 144
ETIN70 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
ESS050 9 G2 V 4 - 16/17 4 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 14 14 0 0 79 26 26 0 0 81
EITF20 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EITF40 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ESSF10 5 G2 V 4 - 16/17 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ETIN35 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAN85 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 14 0 14 0 164
ETIN40 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN55 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162

EDAN85 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 V 4 - 16/17 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EITF35 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 28 0 144
EDAN65 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EIEF01 10 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
EITF20 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
FRT090 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
EITN30 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
FRTN01 10 A V 4 - 16/17 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN15 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X S Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN85 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 14 0 14 0 164
EDAN26 7,5 A V 5 - 17/18 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 17/18 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN85 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETT051 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
EITF05 4 G2 V 4 - 16/17 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
ETTN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Internetprotokoll KS KE U W T 13 6 0 4 177
EDIN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FMAN10 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. KS KE U W T 28 10 0 0 162
ETSN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 26 13 9 2 150
EITN30 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
EITN45 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
ETS061 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 6 0 4 172
EITN21 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80 4 0 16 8 72
EITN70 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAA25 3 G1 V 4 - 16/17 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDAN65 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN20 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 16/17 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
FMAN45 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Maskininlärning KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAN70 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMA240 6 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDA132 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDA031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 0 8 0 114 0 0 0 0 50
EDAF15 5 G2 V 4 - 16/17 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FMAA25 7,5 G1 V 4 - 16/17 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
EDAN40 7,5 A V 4 - 16/17 2 X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T 24 6 0 0 170
EDAN70 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN26 7,5 A V 5 - 17/18 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAN75 7,5 A V 5 - 17/18 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering se - Software engineering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
MIO012 6 G1 V 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 3 0 95
MAMN25 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
ETSN05 7,5 A V 4 - 16/17 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
MIO012 6 G1 V 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 3 0 95
EDAN10 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A V 4 - 16/17 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDA270 9 A V 4 - 16/17 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 18 12 48 2 80
ETS200 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDA031 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 0 8 0 114 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A V 4 - 16/17 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MIO022 6 G2 V 4 - 16/17 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MAMF50 7,5 G2 V 5 - 17/18 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FRTN10 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EITN55 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMA120 6 A V 4 - 16/17 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 16 8 0 1 56 14 6 0 1 58
ETTN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FMS051 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRT090 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
FRTN15 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 16/17 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
BMEN01 7,5 A V 4 - 16/17 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 16/17 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FRTN35 7,5 A V 5 - 17/18 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 14/15 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 - 14/15 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 - 15/16 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
FMNN25 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
ETIF05 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
MMKF15 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAM032 7,5 A 4 - 16/17 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMI050 7,5 A 4 - 16/17 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN15 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EIE061 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 0 6 4 56 6 4 0 10 100
FMAN30 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FRTN05 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMA051 6 A 4 - 16/17 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMAN35 3 A 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MMKN30 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T 12 6 15 15 150
FMNN05 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
MAMF15 6 G2 4 - 16/17 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIE080 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
MIOA01 9 G1 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 3 1 164
MIO040 6 G2 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
ETIN10 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA111 6 A 4 - 16/17 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMS091 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
ETIA10 7,5 G1 4 - 16/17 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 10 2 0 160
FRT130 3 G2 4 - 16/17 4 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
TEK280 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
MAM032 7,5 A 4 - 16/17 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMI040 7,5 A 4 - 16/17 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMA021 7,5 A 4 - 16/17 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
EIEN01 10 A 4 - 16/17 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIE061 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E1 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
EITA05 4,5 G1 4 - 16/17 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMAN25 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
MIE090 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FMS072 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
MIO040 6 G2 4 - 16/17 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KII010 7,5 G2 4 - 16/17 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
ESS030 4,5 G2 4 - 16/17 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMSN30 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FAF150 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
EEMN01 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FRTN30 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
EDA095 7,5 G2 4 - 16/17 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 20 0 10 4 166
FMAN35 3 A 4 - 16/17 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIN15 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
FMS155 7,5 A 4 - 16/17 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN35 7,5 A 4 - 16/17 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ETTN15 7,5 A 5 - 17/18 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A 5 - 17/18 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN35 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
BMEF10 7,5 G2 5 - 17/18 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
MION25 7,5 A 5 - 17/18 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EEMN10 7,5 A 5 - 17/18 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
MIOF15 7,5 G2 5 - 17/18 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
EEMF05 7,5 G2 5 - 17/18 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EITN35 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EEMN15 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EITN35 7,5 A 5 - 17/18 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN10 7,5 A 5 - 17/18 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 5 - 17/18 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
FMA051 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Externt valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 16/17 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 16/17 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 - 16/17 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 16/17 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 - 16/17 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W