lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för L-programmet och kull H12

Lantmäteri  H12 

Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W T
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W T

Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
EDAA20 7,5 G1 - S Programmering och databaser KS KE U W T
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
EXTA50 9 G1 - S Samhällsmätning KS KE U W T
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T
EXTF80 12 G2 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W T
VFTF05 15 G2 - S Fastighetsvärdering KS KE U W T
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
TEK255 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 - S Geodesi KS KE U W T
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VFRN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFT015 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Bostadsrätt KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VFTN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
VFRN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Beställarrollen KS KE U W T
FMSN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
ABKF01 7,5 G2 V 5 - 16/17 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. 2018/19. KS KE U W T
VFTN10 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VFTN20 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Rättsekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ABKF01 Teknisk byggnadsförvaltning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. 2018/19.
VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VFRN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFTN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Bostadsrätt KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
VFRN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T
FMI085 15 A V 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Geodesi KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
ASB060 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E1 Stadsförnyelse KS KE U T
VFTN10 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VFTN20 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T
VFTN30 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Internationell fastighetsteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Rättsekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VFR180 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Speciell fastighetsrätt X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
VFTN30 Internationell fastighetsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21.
VFR180 Speciell fastighetsrätt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21.

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETSN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T
TEK230 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN70 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Geografiska databaser X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN75 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Rumslig analys X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Databasteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Geodesi KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
FMAN20 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E1 Bildanalys KS KE U W T
EDAA25 3 G1 V 5 - 16/17 4 X S C-programmering KS KE U W T
MAMN25 7,5 A V 5 - 16/17 5 - S Interaktionsdesign KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 V 5 - 16/17 5 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
EXTP40 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E GIT-projekt med Pythonprogrammering X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN70 Geografiska databaser: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN75 Rumslig analys: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTP40 GIT-projekt med Pythonprogrammering: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 15/16 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Trafikteknik KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 15/16 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T
VFTN25 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W T
VTTF05 7,5 G2 5 - 16/17 5 - S Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare

Kandidatarbeten - L

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i L-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEL01 15 Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
VFTL01 15 Kandidatarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
VGML01 15 Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
ASBL01 15 Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U

Examensarbeten - L

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VFT920 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
EXTM05 30 Examensarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W