lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H12

Teknisk fysik  H12 

Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
FAFA55 9 G1 - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 34 0 28 0 64 22 0 22 0 70
FAFF30 9 G2 - S Våglära och optik KS KE U T 46 28 18 4 140

Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 0 0 8 4 64
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 26 4 1 113
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W T 14 14 0 0 50
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 3 0 59 22 14 4 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 8 20 0 86

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 54 0 0 3 156
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 100
EEMF25 6 G2 - S Företagande och entreprenörskap KS KE U W T 20 8 0 10 120
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120
FMIF30 3 G2 - S Hållbar utveckling KS KE U W T 16 6 0 2 56

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKFN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 40 6 20 4 140
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EXTN90 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
FKFN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FHLN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FKFN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
ETEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FKF070 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 27 0 0 8 160
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
EXTN85 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
EXTN95 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKF070 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FHL066 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEN02 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
MMV211 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMV031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
FMEN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140
MVKN45 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MVKN70 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134
FKM070 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MVK140 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
EDA221 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ESS040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMNN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
EDAN35 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMSN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA270 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 22 0 0 2 136
FMA240 6 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 22 0 4 1 138
FMAN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 16 0 0 0 84 14 0 0 0 86
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMN100 6 A V 5 - 16/17 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130

FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
BMEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
ESS040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMAN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
BMEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U T 24 0 20 0 100
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMS091 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMAN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 12 6 0 1 81 12 6 0 1 81
FMS072 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
BMEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 26 12 0 3 160
EDAA25 3 G1 V 4 - 15/16 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMNN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FMAN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FHL066 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMA051 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
FMNN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 26 12 0 3 160
FMA240 6 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 22 0 4 1 138
FRT095 4,5 A V 4 - 15/16 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMNN15 4 A V 4 - 15/16 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 20 0 0 2 85
EDAF15 5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
VSMN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
EDAN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerade algoritmer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA260 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMA250 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 28 14 0 0 158

FMNN15 Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EDAN55 Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
MVKN40 5 A V 4 - 15/16 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
FMI050 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMI055 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
EIEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MVKN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
AEB020 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 90 10 4 0 1 52
FKF100 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
FKFF01 4 G2 V 4 - 15/16 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
MVKN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FBR012 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETT051 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
ETEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FFF021 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FAFN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
ETEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154

FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
EXTF45 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMA051 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
FMS091 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
TEK180 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FRTN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN25 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
FMS161 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
FMSN15 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
ETIN70 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETIN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETIN50 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
FFF115 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 32 10 8 0 150
FFFN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FFF160 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
ETIN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
BMEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
ESS040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EEMN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 25 4 12 16 143
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
BMEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U T 24 0 20 0 100
EEMN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FKFN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
EEMN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
FAF150 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
BMEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 14 14 20 10 142

EEMN20 Introduktion till miniatyriserade analyssystem: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EEMN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 25 4 12 16 143
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFF110 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFF042 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 32 10 8 0 150
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFFN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN20 15 A V 4 - 15/16 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FFF051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
TEK177 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

EEMN20 Introduktion till miniatyriserade analyssystem: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN65 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDA061 4,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDA040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 24 6 0 0 170
EDAN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDA260 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EDAN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA240 6 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 22 0 4 1 138
ETS200 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDA216 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 0 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF05 5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerade algoritmer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA270 9 A V 5 - 16/17 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 18 12 48 2 80

EDAN55 Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering r - Reglersystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FRT041 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMA051 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
FRT090 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FRTN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 15/16 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
FRTN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EITN60 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ESS040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
EEMN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN35 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 18 6 6 5 120
BMEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMA260 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
EITN60 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
TEK267 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FMF121 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 14 8 0 140
FMF150 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FMEN02 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMF170 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FMEN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FFF051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
FMFN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMFN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMA260 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMF121 Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 - 12/13 1 X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 1 64
FMA091 6 G1 1 - 12/13 1 - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
EDAA25 3 G1 2 - 13/14 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
GEMA20 7,5 G1 2 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
ETI125 4,5 G1 2 - 13/14 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 45 14 0 0 0 45
EDAA01 7,5 G1 2 - 13/14 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
GEMA50 4,5 G1 2 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EIT070 6 G2 2 - 13/14 2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FRT130 3 G2 2 - 13/14 2 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMF061 4,5 G2 2 - 13/14 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
GEMA20 7,5 G1 2 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FMA023 3 A 2 - 13/14 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EIT020 9 G2 3 - 14/15 3 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
GEMA25 7,5 G1 3 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
FMAN10 7,5 A 3 - 14/15 3 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 160
GEMA01 7,5 G1 3 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FAF080 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMNN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 26 12 0 3 160
FHLN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMAN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
BMEN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
EDA221 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 - 15/16 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
ESS040 6 G2 4 - 15/16 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
ETEN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
MVKN40 5 A 4 - 15/16 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
FRTN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
MAMN25 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
EEMN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 25 4 12 16 143
FKFN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 40 6 20 4 140
EDAN65 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMEN21 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMFN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FMSF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETIN70 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EDAN25 6 A 4 - 15/16 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 0 12 0 120
FMNN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
EDA061 4,5 G2 4 - 15/16 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
FAFF01 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
EXTF90 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EEM031 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
AEB010 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
EDAN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
TEK267 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
MMKF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FFFN01 7,5 A 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FMI050 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FMI055 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FMAN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EDA040 6 G2 4 - 15/16 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TNX097 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
FRT041 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIEF01 10 G2 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA70 15 G1 4 - 15/16 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MAM242 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
ETIN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
BMEN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U T 24 0 20 0 100
EITF20 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EEMN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EXTN80 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
EEMN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EXTN90 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
FKFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
EXTF45 6 G2 4 - 15/16 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FHL066 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
EDAN40 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 24 6 0 0 170
FFF042 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
ETIN50 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
EDAN35 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EITF25 6 G2 4 - 15/16 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T 24 12 12 0 125
FMF121 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 14 8 0 140
EDAN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDIN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
TEK171 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
FAFN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FMS051 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 28 0 0 3 169
EEMF05 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
FMEN11 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FHLN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FAFF20 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
FFFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FRTN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMA051 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
EXTF85 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
EDAN70 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN35 3 A 4 - 15/16 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRT090 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMNN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 26 12 0 3 160
FMSN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMF150 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
EIEN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
EDA260 6 G2 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
MAMN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
MIE080 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
EDAN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EIT060 7,5 G1 4 - 15/16 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMA270 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 22 0 0 2 136
MVKN20 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
FMEN02 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FFF115 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 32 10 8 0 150
MIO040 6 G2 4 - 15/16 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
INNN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Innovationmanagement KS KE U W T 14 21 0 0 172
FMF170 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FKM015 7,5 G1 4 - 15/16 4 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FAFN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FMFN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FRT095 4,5 A 4 - 15/16 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMA111 6 A 4 - 15/16 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 24 14 0 0 122
FMS091 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMNN15 4 A 4 - 15/16 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 20 0 0 2 85
FFFN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
ETS200 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
FMSF05 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
AEB020 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMSN35 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 18 6 6 5 120
MMV211 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
EDA132 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
FKFN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
EEMN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
TEK180 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
MMV031 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
FFFN01 7,5 A 4 - 15/16 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
TEK290 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 12 6 0 1 81 12 6 0 1 81
EDA031 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 0 8 0 112 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 90 10 4 0 1 52
FFFN20 15 A 4 - 15/16 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 - 15/16 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
FRTN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 0 16 70
FRTN01 10 A 4 - 15/16 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
FMAN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 16 0 0 0 84 14 0 0 0 86
MAM101 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
EDAF05 5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 4 - 15/16 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FMEN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FKFF01 4 G2 4 - 15/16 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
MIE090 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FAFN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FHL090 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
MVKN15 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FFF051 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
MIO022 6 G2 4 - 15/16 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FBR012 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
MIO040 6 G2 4 - 15/16 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KII010 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
EITN45 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Informationsteori KS KE U T 26 14 0 0 160
FMI070 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179
FMFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMFN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMSN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 0 28 2 120
FRTN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
BMEN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
EEMN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 14 14 20 10 142
FKF070 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
FMEN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140
FRTN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70
EDA095 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
EDAF35 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EXTF85 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
VSMN20 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
EDAN70 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN35 3 A 4 - 15/16 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EXTN85 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
FMS155 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FAF085 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 0 26 16 130
MVKN45 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
TEK177 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
EDAN55 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Avancerade algoritmer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTN95 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ETIN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MVKN70 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134
TEK103 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMN100 6 A 5 - 16/17 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130
FMSN25 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
EITN35 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FKM090 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
MVKN30 7,5 A 5 - 16/17 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
FMA260 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FKM070 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
TEK110 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
EITN60 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FMA250 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN35 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN15 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
MVK140 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
EDA270 9 A 5 - 16/17 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 18 12 48 2 80
EITN35 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
MVK135 7,5 A 5 - 16/17 4 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EEMN20 Introduktion till miniatyriserade analyssystem: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
EDAN25 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMF121 Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMNN15 Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FKF070 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EDAN55 Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Kandidatarbeten - F

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i F-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W