lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H12

Elektroteknik  H12 

Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 24 0 18 0 50 32 0 32 0 90
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 24 18 0 150

Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 26 4 1 113

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
ESS050 9 G2 - E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 54 12 0 3 94

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 - 13/14 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
EDA221 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EITN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
EDAN35 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
EITN60 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA270 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 22 0 0 2 136
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMN100 6 A V 5 - 16/17 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MIE100 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 6 0 24 142
FMI050 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMI055 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
EIEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
AEB020 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 90 10 4 0 1 52
EIEN25 15 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
MVKN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
MVKN30 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
EIE061 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIE061 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIEN20 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
ETIN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETIN50 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FFF115 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 32 10 8 0 150
FFFN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FAFN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FFF160 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
ETIN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering is - Integrerade system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 28 0 144
FFF021 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FFF110 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
ETIN40 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETIN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
EEMN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
ETIN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EITF40 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ETIN35 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EDAN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
ETIN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA385 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
ETTN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETSF05 9 G2 V 4 - 15/16 4 - E1 Internetprotokoll KS KE U W T 8 4 4 2 115 12 12 0 4 79
ETTN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EDI042 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 28 14 0 2 156
EDIN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
ETSN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 26 13 9 2 150
EITN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETIN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN45 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Informationsteori KS KE U T 26 14 0 0 160
ETS075 4,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
ETIN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Simulering KS KE U W T 30 12 4 0 154
EITN21 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80 4 0 16 8 72

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
BMEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
EEMN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem X Ersätter EEM055 Mikrofluidik KS KE U W T 25 4 12 16 143
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
TNX097 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
EEMN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMAN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 28 0 0 3 169
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EEMN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
FMAN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 12 6 0 1 81 12 6 0 1 81
FAF150 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 8 40 110
BMEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN20 Introduktion till miniatyriserade analyssystem: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 2 84
MION25 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MIOF01 9 G2 V 4 - 15/16 4 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 44 4 0 0 85 2 0 0 6 99
MIO040 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MTT045 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MION01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIO040 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MTT240 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MION30 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MTTN20 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION05 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MTT115 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 26 12 0 3 160
EDA061 4,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDA040 6 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDA260 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETS200 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDA031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 0 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X S Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
EDAN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Avancerade algoritmer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN55 Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMA120 6 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FRT041 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
FRTN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
MIE080 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
EIEN01 10 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRTN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 0 16 70
FRTN01 10 A V 4 - 15/16 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MIE090 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FRTN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T 28 28 16 0 70

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 26 28 6 0 120
FRT041 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EEMN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EITN60 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETIN80 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
FMSN35 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 18 6 6 5 120
EEMN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
FRTN01 10 A V 4 - 15/16 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EEMN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 - 13/14 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
GEMA50 4,5 G1 2 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FAFA10 9 G1 2 - 13/14 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FMF061 4,5 G2 2 - 13/14 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
GEMA45 3 G1 2 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
EXTA35 15 G1 2 - 13/14 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
FMA091 6 G1 2 - 13/14 2 - S Diskret matematik KS KE U W T 34 26 0 0 100
EXTF60 15 G2 3 - 14/15 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
GEMA65 7,5 G1 3 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
MIO022 6 G2 3 - 14/15 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
EITN50 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EDAA25 3 G1 4 - 15/16 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
ETEN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
EDAN65 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMFF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMSF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
EDA230 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T 28 12 4 0 140
AEB010 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
MMKF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMIF20 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 18 6 0 1 75 14 8 0 1 77
GEMA25 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 15/16 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 15/16 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
EITF20 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
FMAA25 7,5 G1 4 - 15/16 4 X E Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
FKFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FAFA10 9 G1 4 - 15/16 4 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FFF042 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 30 12 16 10 130
TEK210 4,5 G1 4 - 15/16 4 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FMA051 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
EDAN70 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FMAN35 3 A 4 - 15/16 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MAMF15 6 G2 4 - 15/16 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
EIT060 7,5 G1 4 - 15/16 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
MVKN20 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
TEK070 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T 30 20 0 0 150
FMA240 6 G2 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 22 0 4 1 138
ETIA10 7,5 G1 4 - 15/16 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 10 2 0 160
FMF061 4,5 G2 4 - 15/16 4 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FHL055 7,5 G1 4 - 15/16 4 - S Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EDA132 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
MAMF21 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
TEK290 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA021 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 22 8 2 0 68 20 10 2 0 68
GEMA55 6 G1 4 - 15/16 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
EITA05 4,5 G1 4 - 15/16 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMAN25 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 16 0 0 0 84 14 0 0 0 86
EDAF05 5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FMAA25 7,5 G1 4 - 15/16 4 X E Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
FHL064 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FMS072 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
KII010 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
EDAN70 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
MIOF05 2 G2 4 - 15/16 4 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
FMAN35 3 A 4 - 15/16 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
MIE041 9 G2 4 - 15/16 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITF05 4 G2 5 - 16/17 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 - 16/17 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
TEK171 7,5 A 5 - 16/17 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
EITN35 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 200

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDA230 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare
MIE041 Industriell mätning och styrning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EIEL01 15 Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W