lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för BME-programmet och kull H12

Medicin och teknik  H12 

Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITA01 12 G1 - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
FAFA50 7,5 G1 - S Våglära, optik och atomfysik KS KE U W T 10 6 2 0 25 32 20 14 0 100
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 34 36 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 34 0 28 0 60 14 0 14 0 55
EXTA55 6 G1 - S Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården KS KE U 0 0 0 0 20 0 0 0 0 140
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
KOKA15 7,5 G1 - S Organisk kemi KS KE U T 46 22 12 12 100

Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T 55 30 25 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U W T 40 20 20 0 120
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EEMA01 9 G1 - S Medicinteknisk design KS KE U W T 10 10 0 6 50 47 13 0 14 90
FAFF35 7,5 G2 - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W T 28 28 14 0 120

Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
EEMF15 7,5 G2 - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 20 0 120
EXTG05 5 G2 - E1 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material KS KE U T 32 0 0 12 40
FRTF01 5 G2 X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
EEMF10 5 G2 X E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
ETIF20 5 G2 - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 42 42
MVKF20 5 G2 - S Transportfenomen i människokroppen KS KE U W T 14 14 0 0 105
EXTG01 5 G2 - S Medicinska bildgivande system KS KE U T 48 0 12 0 60

Specialisering bf - Biomedicinsk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEMN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 25 4 12 16 143
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 15/16 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EEM031 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FKFN05 7,5 A V 4 - 15/16 3 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FAFN01 7,5 A V 4 - 15/16 3 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 15/16 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
EXTP45 7,5 A V 4 - 15/16 4 - S Strålterapifysik KS KE U W T 34 8 16 32 110
EEMN15 7,5 A V 4 - 15/16 4 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T 28 14 28 0 66
FFFN20 15 A V 4 - 15/16 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FAF150 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
EEMN25 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 14 14 20 10 142
FAF080 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
TEK267 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Teoretisk biofysik KS KE U W T 40 0 0 10 150

Specialisering br - Biomekanik och rehabilitering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
BMEN05 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 4 4 10 110
TNX097 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
BMEN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U T 24 0 20 0 100
FMAN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 28 0 0 3 169
FHLN10 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FMEN02 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
MAMF35 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E Människan i extrema miljöer KS KE U W T 16 0 9 0 75 16 0 9 0 75
TNX153 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MAMF30 6 G2 V 4 - 15/16 4 - S Ergonomi KS KE U W T 22 16 8 4 110
FHL064 7,5 G2 V 4 - 15/16 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FHLN05 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
MAMN25 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAM090 7,5 A V 5 - 16/17 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
FHLN01 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100

Specialisering sbh - Signaler, bilder och e-hälsa

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 15/16 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 28 6 0 120
EDAA01 7,5 G1 V 4 - 15/16 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
FMS051 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 28 0 0 3 169
EITN60 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EITN65 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T 32 0 0 6 80
FRT010 7,5 G2 V 4 - 15/16 2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
BMEN01 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EXTP60 7,5 A V 4 - 15/16 4 X E1 Mikroskopi, Bio-imaging KS KE U W T 17 12 12 18 141
TEK292 7,5 A V 5 - 16/17 4 - E1 Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
EITN55 7,5 A V 5 - 16/17 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDA040 6 G2 V 5 - 16/17 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRT041 7,5 A V 5 - 16/17 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EXTP80 7,5 A V 5 - 16/17 5 X E1 Artificiella neuronnätverk X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTP80 Artificiella neuronnätverk: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Valfria kurser - BME

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 4 - 15/16 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
ETT051 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
MIO012 6 G1 4 - 15/16 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 0 95
FMSF15 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMAF01 7 G2 4 - 15/16 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 36 16 0 1 131
EXTN65 15 A 4 - 15/16 4 - E Neurobiologi KS KE U W T 21 45 24 0 300
FMNN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
EXTF90 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
FMS065 7,5 G2 4 - 15/16 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EIT020 9 G2 4 - 15/16 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
FMI050 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 12 8 0 1 60 10 6 0 1 62
FMIF20 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 18 6 0 1 75 14 8 0 1 77
VBR180 15 A 4 - 15/16 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U 26 8 16 2 148 31 19 7 2 141
EIEF01 10 G2 4 - 15/16 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 15/16 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 15/16 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
TEK287 15 G2 4 - 15/16 4 - S Biokemi KS KE U W T 32 30 80 0 258
EEMN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EDAN40 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 24 6 0 0 170
FHL105 4,5 G1 4 - 15/16 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
MIO012 6 G1 4 - 15/16 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 0 95
EITF25 6 G2 4 - 15/16 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T 24 12 12 0 125
TEK210 4,5 G1 4 - 15/16 4 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
EDAN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
FMAF05 7 G2 4 - 15/16 4 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 36 16 0 1 131
EEMF05 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T 42 0 28 0 130
FMEN11 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMNN10 8 A 4 - 15/16 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMA051 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Optimering KS KE U W T 28 14 4 1 113
FRT090 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EXTN30 15 A 4 - 15/16 4 - E Sinnesbiologi KS KE U W T 31 25 32 0 312
FMSN20 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
ETIN80 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 6 182
EIT060 7,5 G1 4 - 15/16 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMA270 6 A 4 - 15/16 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 22 0 0 2 136
MIOA01 9 G1 4 - 15/16 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 3 1 164
ETIN10 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA240 6 G2 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 22 0 4 1 138
FMAF01 7 G2 4 - 15/16 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 36 16 0 1 131
FMS091 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
ETIA10 7,5 G1 4 - 15/16 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 10 2 0 160
FMSF05 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 18 6 6 5 120
TEK280 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
EDA132 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDA031 7,5 G2 4 - 15/16 3 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 - 15/16 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 0 8 0 112 0 0 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 - 15/16 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 15/16 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FRTN15 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 0 16 70
FRTN01 10 A 4 - 15/16 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EITA05 4,5 G1 4 - 15/16 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
TEK287 15 G2 4 - 15/16 4 - S Biokemi KS KE U W T 32 30 80 0 258
FHL090 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
MIO022 6 G2 4 - 15/16 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMFN05 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMSN30 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 0 28 2 120
FMAF05 7 G2 4 - 15/16 4 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 36 16 0 1 131
EEMN01 7,5 A 4 - 15/16 4 X E1 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
EDA095 7,5 G2 4 - 15/16 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
FMN050 6 G2 4 - 15/16 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 10 0 3 100
FMAN40 3 A 4 - 15/16 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 4 - 15/16 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EXTN85 7,5 A 4 - 15/16 4 X E Spridningsmetoder KS KE U W T 17 4 18 0 160
EITF05 4 G2 5 - 16/17 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 - 16/17 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 4 2 180
EEMN05 7,5 A 5 - 16/17 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FHL066 7,5 A 5 - 16/17 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - BME

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i BME-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEML05 15 Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U

Examensarbeten - BME

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i BME-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W