lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MNAV-programmet och kull H11

Masterutbildning i nanovetenskap  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FAFN20 15 A 1 - 11/12 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FAFN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
ETI135 4,5 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
FAF095 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI280 6 G1 1 - 11/12 1 X E Immaterialrätt KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FAFN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FKFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK265 15 A 1 - 11/12 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
MAMN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FFF051 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FFF160 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMF150 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
TEK177 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Ytfysik KS KE U W T

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.