lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för YL-programmet och kull H11

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U W T
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U W T
YTHA70 15 G1 - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder KS KE U W T
YTHA65 15 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet KS KE U W T
YTHA75 7,5 G1 - S Livsmedelskemi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W