lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för W-programmet och kull H11

Ekosystemteknik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W T
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W T 36 32 56 0 100

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T 40 40 20 0 80
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W T 42 14 16 0 100
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
KMBF01 15 G2 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T 50 20 50 0 280
FKFF01 4 G2 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T 19 28 10 0 76

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 14 28 28 1 120
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W T 44 28 0 0 128
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W T 34 48 2 1 155 18 44 27 1 70
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management KS KE U W T 60 0 8 5 167 0 3 3 1 73
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W T 22 22 8 0 70

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
EDA501 6 G1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 9 6 0 30 14 0 24 0 40
FMS072 7,5 G2 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150

EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN40 5 A V 4 - 14/15 3 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 85
AEB010 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
MVKN35 6 A V 4 - 14/15 4 - S Energimarknader KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
MVKN30 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28
EIEN10 7,5 A V 5 - 15/16 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T

Specialisering ms - Miljösystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
FMI090 15 G2 V 4 - 14/15 4 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W T 45 0 0 1 153
FKF100 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FMI085 15 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMI110 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMI110 Miljövård: Miljöledning och miljörevision: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T 30 26 0 24 80
KBT115 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Bioprocessteknik X Kursen ges på engelska i lp1 för W. KS KE U W T 36 8 45 0 90
KETN05 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Industriella separationsprocesser KS KE U W T 28 20 50 0 100
KETF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Kemitekniska processer KS KE U W T 56 0 0 20 164
FMI055 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
KET010 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Energi och miljö KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KETN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Resurseffektiv processdesign KS KE U W T
KETN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T
KETN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Processimulering KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 - S Processriskanalys KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
KET050 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Projektering KS KE U W T

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 14/15 4 X E Urbana vatten KS KE U W T 46 38 0 1 115
VTG021 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T
VVR090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Hydromekanik KS KE U W T
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
VVRN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T
VVRN10 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VSMN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVR040 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Kusthydraulik KS KE U W T
VVRN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA50 4,5 G1 3 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 3 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
VVRF05 7,5 G2 3 - 13/14 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W T
MVKN50 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
TEK035 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Limnologi KS KE U W T 84 112 0 0 194
EDAA01 7,5 G1 4 - 14/15 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 65
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MVKN60 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T
ESSF15 5 G2 4 - 14/15 4 - S Elenergiteknik KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
TEK097 15 A 4 - 14/15 4 - S Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 14/15 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EXTN25 15 A 4 - 14/15 4 - S Vattenvård KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VTGN01 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Fältundersökningsmetodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 24 22 40 4 110

VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
VTGN01 Fältundersökningsmetodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Kandidatarbeten - W

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i W-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EXTL02 15 Kandidatarbete i ekologi KS KE U
FMIL01 15 Kandidatarbete i miljö- och energisystem KS KE U
VTGL01 15 Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U
VVRL01 15 Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Examensarbeten - W

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W