lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H11

Väg- och vattenbyggnad  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W T
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T
FAFA45 7,5 G1 - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 54 0 0 55
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 116

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T 36 0 14 2 108
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W T 38 52 2 0 121
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 28 0 28 1 50 2 0 10 1 41
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 26 32 0 1 61 26 32 0 1 61
VVR145 9 G1 - E2 Vatten KS KE U W T 38 24 0 0 92 14 12 1 0 59
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W T 24 22 4 0 83

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF15 5 G2 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 24 14 8 0 87
VGTF05 5 G2 - S Geoteknik KS KE U W T 22 16 2 0 93
VVBF20 5 G2 - S Vägbyggnad KS KE U W T 18 20 10 0 87
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 12 0 120
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W T 36 28 0 0 136

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T 28 28 4 0 140
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W T 32 40 0 2 126
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W T 28 6 0 12 158
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 26 4 0 154
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 28 28 20 0 124
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 24 30 4 2 76

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VTVN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VBKN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VTG021 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Geodesi KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VVBN05 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBK041 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 16 20 0 4 60
VBKN10 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T
VTGN01 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Fältundersökningsmetodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

VTGN01 Fältundersökningsmetodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
MTTN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Beställarrollen KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T
VBEN20 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Bygginnovationssystem X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 24 24 0 3 149
VVBN05 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBEN15 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Byggledning KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VBMN05 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Fuktsäkerhet i byggprocessen X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

VBEN20 Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VTAF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Akustik KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VBKN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T
VBEN20 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Bygginnovationssystem X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 24 24 0 3 149
VBFN01 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Hållbart byggande KS KE U W T 26 14 12 1 147
VBEN15 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Byggledning KS KE U W T
VBKN10 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T
VBMN05 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Fuktsäkerhet i byggprocessen X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

VBEN20 Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Balkteori KS KE U W T 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VBKN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VBKN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FHLN05 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
VBK041 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 16 20 0 4 60
VTAF05 7,5 G2 V 5 - 15/16 4 X E1 Akustik KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 5 - 15/16 5 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 42 28 0 2 128
VTVN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VTTF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
ASBF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Stadsplanering KS KE U T
VVBN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Geodesi KS KE U W T
VTTN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Kollektivtrafik KS KE U W T
VVBN05 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
ASB060 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VTTN01 15 A V 5 - 15/16 5 - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T 10 32 8 2 148
VTTN05 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Transport management X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T

VTTN05 Transport management: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 14/15 4 X E Urbana vatten KS KE U W T 46 38 0 1 115
VTG021 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T
VVR090 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Hydromekanik KS KE U W T
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
VVRN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T
VVRN10 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VSMN25 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVR040 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Kusthydraulik KS KE U W T
VVRN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
GEMA25 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
VBKF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - V

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i V-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VSML01 15 Kandidatarbete i byggnadsmekanik KS KE U
VBEL01 15 Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
AEBL01 15 Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
VGML01 15 Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
VGTL01 15 Kandidatarbete i geoteknik KS KE U
ABKL01 15 Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
FMIL01 15 Kandidatarbete i miljö- och energisystem KS KE U
ASBL01 15 Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U
VTAL01 15 Kandidatarbete i teknisk akustik KS KE U
VTGL01 15 Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U
MTTL01 15 Kandidatarbete i teknisk logistik KS KE U
VVRL01 15 Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U
VTTL01 15 Kandidatarbete i trafikteknik KS KE U
VVBL01 15 Kandidatarbete i vägbyggnad KS KE U W
VVAL01 15 Kandidatarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS KE U W
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik KS KE U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W