lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H11

Teknisk nanovetenskap  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 14 0 14 0 55
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W T 42 20 12 0 100

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T 55 30 25 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 36 21 6 160
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U W T 40 20 20 0 120
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 100
FMFF20 7,5 G2 - S Nanoteknikens matematiska metoder X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W T 34 30 12 0 124
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W T 56 14 0 0 90

FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
FFF110 7,5 G2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E Analys på nanoskalan KS KE U W T 56 10 0 0 100
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W T 14 14 20 0 120
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 36 2 0 8 114 0 0 0 10 150
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U W T 20 32 0 10 80

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 - 14/15 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
ETIN70 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
ETIN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Antennteknik KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMFF15 7,5 G2 V 5 - 15/16 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FFF042 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 - 14/15 4 X E1 Materialkemi KS KE U W T 42 28 0 0 100
KTE080 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Polymerkemi KS KE U W T 26 10 34 0 120
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
MAM242 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FFFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
KPO010 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Polymerfysik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
KOO065 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E1 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FAF080 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FKM070 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBTN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
EXTF15 15 G2 V 4 - 14/15 4 - S Humanfysiologi X Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 14 68 24 0 294
EEMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
KOKN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
TEK287 15 G2 V 4 - 14/15 4 - S Biokemi X Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen. KS KE U W T
EITN65 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T
EXTN50 15 A V 4 - 14/15 4 - E Toxikologi X Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T
TEK287 15 G2 V 4 - 14/15 4 - S Biokemi X Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen. KS KE U W T
KIM015 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Immunteknologi X Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T
EEMN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T
KLG027 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
EXTN65 15 A V 5 - 15/16 4 - E Neurobiologi X Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 45 24 0 300

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK287 Biokemi: Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
KIM015 Immunteknologi: Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 14/15 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FFF042 7,5 A O 4 - 14/15 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
FAFN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 - 14/15 4 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FAF085 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 2 - 12/13 1 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
GEMA30 4,5 G1 2 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
ETI125 4,5 G1 2 - 12/13 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 20
EDAA01 7,5 G1 2 - 12/13 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66
GEMA75 7,5 G1 2 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 2 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 2 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 2 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 2 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 2 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 2 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 2 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FMFF25 3 G2 2 - 12/13 2 - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W T
MIO012 6 G1 3 - 13/14 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMAF01 7 G2 3 - 13/14 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
MIO012 6 G1 3 - 13/14 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMAF05 7 G2 3 - 13/14 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
ESSF01 8 G2 3 - 13/14 3 - S Analog elektronik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FHLF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
ETIN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FAFF01 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
TEK267 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
EXTG05 5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material KS KE U T
FHLN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EEMN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EXTN45 15 A 4 - 14/15 4 - E1 Farmakologi X Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Lasrar KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
KASN01 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kaos KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMEN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
KLGN10 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTF90 7,5 G2 5 - 15/16 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EXTN90 7,5 A 5 - 15/16 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EXTN30 15 A 5 - 15/16 4 - E Sinnesbiologi X Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FKMN10 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FKMN05 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
KLGN10 Kemometri - försöksplanering och multivariat analys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W