lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MWIR-programmet och kull H11

Masterutbildning i trådlös kommunikation  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W T
ETEN10 7,5 A X E Antennteknik KS KE U W T
ETTN01 7,5 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSN01 7,5 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETIN10 7,5 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EITN15 3 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETIN15 7,5 A X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN10 7,5 A X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 162
EITN20 6 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
ETI280 6 G1 1 - 11/12 1 X E Immaterialrätt KS KE U W T
ETT062 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T
EIT080 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E1 Informationsteori KS KE U W T
EIT140 7,5 A 1 - 11/12 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDI042 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
ETTN15 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETTN10 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EITN35 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
ETTN05 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 2 - 12/13 1 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EITN35 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN15 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EITN35 7,5 A 2 - 12/13 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

Examensarbeten - MWIR

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MWIR-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W