lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MSOC-programmet och kull H11

Masterutbildning i system på chips  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
ETI220 6 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETIN01 12 A X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 0 0 0 40 40
ETI280 6 G1 X E Immaterialrätt KS KE U W T
EDAN15 7,5 A X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF20 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
FFF021 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
EDA385 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T
ETI031 6 G2 1 - 11/12 1 X E Radio KS KE U W T
ETI180 6 A 1 - 11/12 1 X E DSP-design KS KE U W T
FFF042 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T
ETI032 9 A 1 - 11/12 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETI121 6 A 1 - 11/12 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
ETI135 4,5 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF115 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A 1 - 11/12 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T
ETI290 6 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad analog design KS KE U W T
ETIN05 6 A 1 - 11/12 1 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FFF160 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
EIT140 7,5 A 1 - 11/12 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T
ETI041 6 A 1 - 11/12 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Radiosystem KS KE U W T
FFF021 7,5 A 2 - 12/13 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EDA385 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETTN15 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
FFF110 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETIN10 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Radiosystem KS KE U W T

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

Examensarbeten - MSOC

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MSOC-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W