lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MSOC-programmet och kull H11

Masterutbildning i system på chips  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETIN20 7,5 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETI220 6 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 118
ETIN01 12 A X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI280 6 G1 X E Immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 118
EDAN15 7,5 A X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF20 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
FFF021 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
EDA385 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
FFF110 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETI031 6 G2 1 - 11/12 1 X E Radio KS KE U W T 14 14 8 0 100
ETI180 6 A 1 - 11/12 1 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
FFF042 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETI032 9 A 1 - 11/12 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W T 16 14 8 0 80 14 14 12 0 80
ETI121 6 A 1 - 11/12 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 0 0 12 140
ETI135 4,5 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
FFF115 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
ETI170 6 A 1 - 11/12 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 20 16 12 0 100
ETIN10 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETI290 6 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 100
ETIN05 6 A 1 - 11/12 1 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
EEMN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 1 - 11/12 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN25 15 A 1 - 11/12 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETI041 6 A 1 - 11/12 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
ETIN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
FFF021 7,5 A 2 - 12/13 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EDA385 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETTN15 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
FFF110 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETIN10 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EEMN01 7,5 A 2 - 12/13 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIN15 7,5 A 2 - 12/13 1 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

Examensarbeten - MSOC

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MSOC-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W