lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MNAV-programmet och kull H11

Masterutbildning i nanovetenskap  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T 56 10 0 0 100
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 0 130

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETIN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 20 20 0 10 104
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FAFN20 15 A 1 - 11/12 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W T 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
MAM242 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
FAFN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
ETI135 4,5 A 1 - 11/12 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
FAF095 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
ETI280 6 G1 1 - 11/12 1 X E Immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 118
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FFFN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W T 28 14 16 0 140
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FKFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
TEK265 15 A 1 - 11/12 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
MAMN20 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
FFF051 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMF150 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Ytfysik KS KE U W T 21 0 0 16 174

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.