lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MID-programmet och kull H11

Masterutbildning i design  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFON01 5 A X E Estetik KS KE U T
IDEF25 5 G2 X E Introduktion KS KE U W T
IDEN05 15 A X E Industridesign projekt I KS KE U W T
IDEN20 5 A X E CAD evolution KS KE U W T
EXTF75 5 G2 X E Det sociala medvetandet och design KS KE U T
IDEN10 20 A - E Industridesign projekt II KS KE U W T 7 0 0 26 100
MMTF05 5 G2 X E Produktion och Material KS KE U W T 10 20 0 12 80

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN40 5 A X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
IDEN25 20 A X E Industridesignprojekt III KS KE U W T 7 0 0 26 100 7 0 0 26 100
IDEN35 5 A X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 15 20 0 0 60

Valfria kurser - MID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEF01 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
IDEF15 15 G2 1 - 11/12 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
GEMA30 4,5 G1 1 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 1 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 1 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 1 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
IDE175 4,5 G2 1 - 11/12 1 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEA60 1 G1 1 - 11/12 1 X E2 Workshop i industridesign KS KE U T
IDEF30 3 G2 1 - 11/12 1 X E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEF01 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
GEMA20 7,5 G1 1 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 1 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 1 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 1 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
IDE025 4,5 G1 1 - 11/12 1 - E2 Glasdesign KS KE U W T

Examensarbeten - MID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEM05 30 Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U