lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MFOT-programmet och kull H11

Masterutbildning i fotonik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W T
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150

Valfria kurser - MFOT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETEN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
ETI031 6 G2 1 - 11/12 1 X E Radio KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Antennteknik KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FFF042 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FBR024 7,5 A 1 - 11/12 1 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 1 - 11/12 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
EIT080 7,5 G2 1 - 11/12 1 X E1 Informationsteori KS KE U W T
FAF150 7,5 A 1 - 11/12 1 X E Medicinsk optik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
EITN35 7,5 A 1 - 11/12 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.