lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för M-programmet och kull H11

Maskinteknik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära X Ges för åk1 vt12 och för åk2 ht 11. KS KE U W T
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T
EDA501 6 G1 - S Programmering X Ges i åk 2 lp1 och 2. För åk1 börjar kursen i slutet av lp2 och går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
EDA501 6 G1 - S Programmering X Ges i åk 2 lp1 och 2. För åk1 börjar kursen i slutet av lp2 och går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 14 0 14 0 65
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära X Ges för åk1 vt12 och för åk2 ht 11. KS KE U W T 42 14 12 0 92
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Flyttas till åk 2 ht 2012. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FAF260 Tillämpad vågrörelselära: Ges för åk1 vt12 och för åk2 ht 11.
EDA501 Programmering: Ges i åk 2 lp1 och 2. För åk1 börjar kursen i slutet av lp2 och går sedan i lp3 och 4.
MTTF01 Logistik: Flyttas till åk 2 ht 2012.

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 32 36 0 0 88 26 46 6 0 60
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X S Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 10 12 0 152
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMEN21 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FKM090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
MMV042 9 A V 4 - 14/15 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50
FKM070 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 14/15 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN11 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FHLN10 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
MMVN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T
FMEN02 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FHL090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FMEN25 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKN50 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 85
MVKN60 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T
MMVN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T
MVK051 7,5 A V 4 - 14/15 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
MVKN25 3 A V 4 - 14/15 4 - S Miljövänlig elproduktion KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
MVKN40 5 A V 5 - 15/16 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKN30 7,5 A V 5 - 15/16 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28
MVKN01 7,5 A V 5 - 15/16 4 - E1 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40
MVKN35 6 A V 5 - 15/16 4 - S Energimarknader KS KE U W T

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
MVKF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 3 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
MAM242 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
MVKN55 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T
MME070 7,5 A V 4 - 14/15 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T
FKMN15 7,5 A V 4 - 14/15 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 3 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
MMKF20 5 G2 V 4 - 14/15 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MIE100 7,5 A V 5 - 15/16 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 6 0 24 142

FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MION40 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MTTN35 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MTTN30 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Produktionsledning KS KE U W T
MTTN20 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION40 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION50 7,5 A V 5 - 15/16 3 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MMKF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 120 0
MIE041 9 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 14 26 12 7 40
EDA040 6 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 3 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
MMKN55 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
MMKN30 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
EIEN25 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X Kursen får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 3 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering prr - Produktrealisering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN11 7,5 A V 4 - 14/15 3 X S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMT015 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMT031 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MION40 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MMKF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 120 0
MMTF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40
FKM070 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Automation KS KE U W T
MMTF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T
MIE090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MMTN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T
MION40 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MMTN10 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Global produktrealisering KS KE U T

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MTTN40 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MMKN11 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMKN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
FKM090 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MMKN50 5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MMKN55 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
MMK050 6 G2 V 4 - 14/15 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T
MMKN20 5 A V 4 - 14/15 3 - S Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MMKN15 5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T
MMKF20 5 G2 V 4 - 14/15 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T
MMKN40 5 A V 4 - 14/15 3 - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
MME080 7,5 A V 4 - 14/15 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T
MME070 7,5 A V 5 - 15/16 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTF15 7,5 G2 3 - 13/14 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40
MMTF15
FHLF05 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 - 14/15 3 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
MION30 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MIO310 6 G2 4 - 14/15 3 - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 14 1 95
MMK150 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
AEB010 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
MION25 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MMT125 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 - 14/15 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 4 - 14/15 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 45
FMIF20 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
EIE061 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 - 14/15 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
EITA05 4,5 G1 4 - 14/15 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
MTTN55 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64
GEMA25 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MMK101 15 A 4 - 14/15 3 X E1 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T 0 0 0 42 50
MVKN05 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
MION05 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EXTF45 6 G2 4 - 14/15 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 14/15 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Innovation Management KS KE U W T
FKMN15 7,5 A 4 - 14/15 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
MVK115 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
VBEF01 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Projektledning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
MION20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 14/15 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Design i företag KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
MMK126 7,5 G2 4 - 14/15 3 X S Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
FMA021 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 14/15 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
INNN10 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 14/15 3 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
VSMN20 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 14/15 3 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FKMN05 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
MMT220 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T
MVK160 9 A 4 - 14/15 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W T
MVK135 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EIEN20 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN10 7,5 A 4 - 14/15 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN45 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN15 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
MTTN45 Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Kandidatarbeten - M

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i M-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MTTL05 15 Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
FKML01 15 Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W