lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för I-programmet och kull H11

Industriell ekonomi  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T 52 28 13 0 147
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 38 14 0 0 100
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 6 0 85 18 14 6 0 85
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 32 0 26 0 72 24 0 24 0 68
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 28 4 0 130
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 6 0 70
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W T 40 14 20 1 85
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 22 2 0 1 55 18 4 0 1 57
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs X I3 som skall läsa Teknikprofil vid University of Connecticut, läser FRT010 i Lp 2, ht 13. KS KE U W T 30 30 12 0 128

FRT010 Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa Teknikprofil vid University of Connecticut, läser FRT010 i Lp 2, ht 13.

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN35 6 A - S Energimarknader X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 14 42 0 28 76
FHLA01 6 G1 - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 24 24 2 0 90
EITF25 6 G2 X E Internet - teknik och applikationer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 18 4 12 0 125
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 32 14 4 1 104
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 38 18 12 0 130
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 56 14 12 0 120
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 26 10 12 0 152
EITF11 10 G2 - S Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 8 0 6 0 30 0 0 0 20 200
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
FMIN05 7,5 A - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FBR012 7,5 G2 X E Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 28 8 4 60 100
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 10 10 0 0 115
FMSN40 9 A X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T 30 16 16 5 120
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 54 14 0 3 92
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMKF05 7,5 G2 X E Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 21 42 0 0 60

MVKN35 Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
EITF25 Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
EITF11 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100
MION25 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MION05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
INNN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T
INNN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Innovation Management KS KE U W T
MION20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
INNN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
MAMN30 7,5 A V 4 - 14/15 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
INNN05 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

Specialisering fir - Finans och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK103 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTN80 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
FMSN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
FMS161 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSN15 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T

TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MION40 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION50 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T

Specialisering mf - Management av försörjningskedjor

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTT115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MTTN20 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MTTN35 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MMT031 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E1 Automation KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MION40 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MMTN10 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Global produktrealisering KS KE U T
MION50 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETSN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. Studenter i specialiseringen Programvaruintensiva system läser kursen lämpligtvis på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
EDAN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Kravhantering KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. Studenter i specialiseringen Programvaruintensiva system läser kursen lämpligtvis på vårterminen. KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN35 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MION25 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN35 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. Studenter i specialiseringen Programvaruintensiva system läser kursen lämpligtvis på vårterminen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN05 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Avancerad ekonometri X Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 0 12 0 158
EXTP50 7,5 A 4 - 14/15 4 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T 32 10 0 0 120
ETS052 4,5 G2 4 - 14/15 3 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
TEK103 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FRTN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MTTN40 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MION30 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
INTN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
MTTN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
EDA061 4,5 G2 4 - 14/15 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
EXTF40 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Optionsteori X Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 12 4 0 120
EXTF35 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Portföljvalsteori X Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 0 0 0 140
MMT031 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
ETSN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EITN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSF10 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
MION25 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MMKF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 120 0
FMI050 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
EITA05 4,5 G1 4 - 14/15 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
MTTN55 7,5 A 4 - 14/15 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64
GEMA25 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MION05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
TEK190 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN80 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
INNN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
FMS161 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
MTTN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTT115 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Kravhantering KS KE U W T
MION35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
EXTP15 7,5 A 4 - 14/15 4 - E Mikroekonomi - individuella val X Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
FMNN10 8 A 4 - 14/15 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EXTF30 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E1 Automation KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EIT070 6 G2 4 - 14/15 3 - S Datorteknik KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK140 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Industriell organisation X Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Innovation Management KS KE U W T
MTT045 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
FRT095 4,5 A 4 - 14/15 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
MION01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Databasteknik KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Design i företag KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
MIE090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
TEK190 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
INNN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
MAMN30 7,5 A 4 - 14/15 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och logistisk regression X Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T
MTT240 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
MTTN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
MION10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EXTF30 7,5 G2 4 - 14/15 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Simulering KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MMTN05 7,5 A 4 - 14/15 1 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 4 - 14/15 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTP10 7,5 A 4 - 14/15 4 - E Mikroekonomi - strategisk interaktion X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång under läsåret 2015/16. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN45 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN20 7,5 A 5 - 15/16 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
FMSN25 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
MTTN15 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80
INNN05 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
MTT115 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

EXTN05 Avancerad ekonometri: Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF40 Optionsteori: Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF35 Portföljvalsteori: Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
TEK190 Ekonometri: Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTP15 Mikroekonomi - individuella val: Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK140 Industriell organisation: Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FMSN30 Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
EXTP10 Mikroekonomi - strategisk interaktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång under läsåret 2015/16.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
MTTN45 Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Kandidatarbeten - I

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i I-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIOL01 15 Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
EXTM10 30 Examensarbete i finansiell ekonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
INN920 30 Examensarbete i innovation KS KE U
INTM01 30 Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W