lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H11

Teknisk fysik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till teknisk fysik KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 22 0 70
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 28 4 0 130
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 0 0 8 4 64
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W T 14 14 0 0 50
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 60 24 14 6 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 8 20 0 86

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 54 0 0 3 156
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 100
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W T 14 14 0 10 60 14 14 0 10 60
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKFN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 40 6 20 4 140
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EXTN90 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FHLN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN95 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FKFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN85 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKF070 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKF070 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMEN21 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FHL066 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN11 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMEN02 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FMEN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
MMV042 9 A V 5 - 15/16 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50
FKM070 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
EDA221 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMNN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
ESS040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMAN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 15/16 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130

FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMAN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 18 6 0 0 76
FHLN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
ESS040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAA25 3 G1 V 4 - 14/15 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMNN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FMAN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 18 6 0 0 76
FHL066 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FRT095 4,5 A V 4 - 14/15 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FMNN15 4 A V 4 - 14/15 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA260 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 12 8 0 0 80
FMA250 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMNN15 Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
MVKN40 5 A V 4 - 14/15 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
FMI050 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FKFF01 4 G2 V 4 - 14/15 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETT051 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FBR024 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T

FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF45 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
TEK103 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
TEK110 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSN15 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T

TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
ETIN70 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FFF110 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
ETIN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Antennteknik KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
EEMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FHLN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EEMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T

EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EEMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFF110 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
FFF042 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAN65 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDA061 4,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDA040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
EDAN40 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDAF05 5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDA270 9 A V 5 - 15/16 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T

Specialisering r - Reglersystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
FRT041 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
FRTN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T

FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
EEMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA260 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 12 8 0 0 80
EITN60 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
TEK267 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FMF150 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
FMEN02 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FMEN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
FMFN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kaos KS KE U W T
FMFN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T
FMF121 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMF170 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA260 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 12 8 0 0 80

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMF121 Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 - 11/12 1 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA091 6 G1 1 - 11/12 1 - S Diskret matematik KS KE U W T
EDAA25 3 G1 2 - 12/13 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
GEMA30 4,5 G1 2 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
ETI125 4,5 G1 2 - 12/13 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 20
EDAA01 7,5 G1 2 - 12/13 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66
GEMA50 4,5 G1 2 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
EIT070 6 G2 2 - 12/13 2 - S Datorteknik KS KE U W T
FRT130 3 G2 2 - 12/13 2 - E2 Reglerteori KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 2 - 12/13 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 2 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA45 3 G1 2 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
FMA023 3 A 2 - 12/13 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T
EIT020 9 G2 3 - 13/14 3 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
GEMA25 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
FMAN10 7,5 A 3 - 13/14 3 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FAF080 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMNN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
FHLN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMAN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FHLF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDA221 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 - 14/15 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
MVKN40 5 A 4 - 14/15 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
FRTN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
MIO012 6 G1 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 1 94
MAMN25 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
EEMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
FKFN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 40 6 20 4 140
EDAN65 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMEN21 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FMSF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETIN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FMNN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
EDA061 4,5 G2 4 - 14/15 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
FAFF01 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
EXTF90 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EEM031 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
AEB010 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
EDAN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
MMKF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 120 0
FFFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60
FMI050 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FMI055 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
FMAN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 18 6 0 0 76
EDA040 6 G2 4 - 14/15 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
FRTN01 10 A 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
TNX097 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
FRT041 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70
EIEF01 10 G2 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
MAM242 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
ETIN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Antennteknik KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EITF20 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EEMN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 4 - 14/15 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EXTN80 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
EXTN90 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EXTF45 6 G2 4 - 14/15 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FHL066 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
ETIN50 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 - 14/15 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
TEK171 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMAN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
FMEN11 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FHLN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FFFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMF150 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EXTN95 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Automation KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 14/15 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
FMEN02 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Innovation Management KS KE U W T
ETIN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 4 - 14/15 4 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FAFN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FBR024 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FRT095 4,5 A 4 - 14/15 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
FMA111 6 A 4 - 14/15 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FFFN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FKFN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T
EEMN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 4 - 14/15 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
FFFN20 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
FMAN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
EDAF05 5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAF15 5 G2 4 - 14/15 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FMEN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T
FKFF01 4 G2 4 - 14/15 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FAFN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FHL090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FFF051 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 14/15 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
FMI070 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kaos KS KE U W T
FMFN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
BMEN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
EEMN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T
FFF160 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
FMEN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
FRTN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T
EDA095 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EDAF35 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
VSMN20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 - 14/15 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MVKN45 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
TEK177 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 14/15 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMF121 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FFF115 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMF170 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMNN15 4 A 4 - 14/15 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKF070 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FAF085 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
TEK103 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMN100 6 A 5 - 15/16 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130
FMSN25 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FKM090 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
MVKN30 7,5 A 5 - 15/16 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28
FMA260 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 12 8 0 0 80
MMV042 9 A 5 - 15/16 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50
FKM070 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
TEK110 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
EITN60 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMSN15 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
MVK140 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 15/16 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
MVK135 7,5 A 5 - 15/16 4 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMA250 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EDAN25 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMF121 Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMNN15 Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FKF070 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Kandidatarbeten - F

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i F-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U