lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H11

Elektroteknik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 24 18 0 150

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 28 4 0 130
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 4 1 164
ETIA10 7,5 G1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 54 14 0 3 92

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 - 12/13 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FAFA10
ETEN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FFF110 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETIN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Antennteknik KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Höghastighetselektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF10 7,5 G2 V 3 - 13/14 2 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
EDA221 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EITN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
EDAN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 15/16 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 0 0 4 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN75 7,5 A V 3 - 13/14 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FFF110 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETIN40 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80
ETIN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E DSP-design KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Integrerad radioelektronik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
ETIN35 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T

ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETSN01 7,5 A V 3 - 13/14 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 V 3 - 13/14 2 X S Kösystem KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETTN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETTN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Internetprotokoll KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
ETS075 4,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S Kösystem KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN21 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF10 7,5 G2 V 3 - 13/14 2 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
EEMN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MIE100 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
FMI050 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
EIEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
EIEN25 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
MVKN30 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28
EIE061 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
EIEN20 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T
EIE061 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T

EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Antennteknik KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FFFN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EEMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
TNX097 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
EEMN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
MION25 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MIOF01 9 G2 V 4 - 14/15 4 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MTTN20 7,5 A V 5 - 15/16 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION05 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDA061 4,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDA040 6 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
EDAN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDAF35 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X S Operativsystem KS KE U W T

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMA120 6 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
FRT041 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
FRTN05 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Automation KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FRTN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T

FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.

Specialisering is - Integrerade system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA385 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 14 0 164

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMF05 7,5 G2 2 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
EXTA10 3 G1 2 - 12/13 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24
GEMA50 4,5 G1 2 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FAFA10 9 G1 2 - 12/13 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 2 - 12/13 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
GEMA45 3 G1 2 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
EXTA35 15 G1 2 - 12/13 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
FMA091 6 G1 2 - 12/13 2 - S Diskret matematik KS KE U W T
FAFA10 9 G1 2 - 12/13 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
EXTF60 15 G2 3 - 13/14 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMIF20 7,5 G2 3 - 13/14 2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
ETSN01 7,5 A 3 - 13/14 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 3 - 13/14 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 3 - 13/14 2 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FMA021 7,5 A 3 - 13/14 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
ETIN75 7,5 A 3 - 13/14 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T
MIO022 6 G2 3 - 13/14 2 - S Företagsorganisation KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 3 - 13/14 2 X S Kösystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 3 - 13/14 2 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EITN50 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EDAA25 3 G1 4 - 14/15 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDAN65 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMFF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMSF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
EDA230 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 28 12 4 0 140
AEB010 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
MMKF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 120 0
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30
MIE041 9 G2 4 - 14/15 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 14 26 12 7 40
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMIF20 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
EITA05 4,5 G1 4 - 14/15 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
GEMA25 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 14/15 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
EITF20 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FAFA10 9 G1 4 - 14/15 4 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 - 14/15 4 - S Kognition KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 14/15 4 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 14/15 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 4 - 14/15 4 - S Relativitetsteori KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 4 - 14/15 4 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
FMA021 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMAN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
EDAF05 5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
FMAA15 7,5 G1 4 - 14/15 4 - S Diskret matematik KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 14/15 4 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 - 14/15 4 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 - 14/15 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITF05 4 G2 5 - 15/16 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 - 15/16 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T
TEK171 7,5 A 5 - 15/16 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDA230 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W