lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för BME-programmet och kull H11

Medicin och teknik  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITA01 12 G1 - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T
FAFA50 7,5 G1 - S Våglära, optik och atomfysik KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 14 0 14 0 55
EXTA55 6 G1 - S Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården KS KE U 0 0 0 0 140
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
KOKA15 7,5 G1 - S Organisk kemi KS KE U T 46 22 12 12 100

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T 55 30 25 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U W T 40 20 20 0 120
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EEMA01 9 G1 - S Medicinteknisk design KS KE U W T 20 6 0 10 40 72 18 0 14 100
FAFF35 7,5 G2 - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W T 28 28 14 0 120

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
EEMF15 7,5 G2 - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 20 0 120
EXTG05 5 G2 - E1 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material KS KE U T 32 0 0 12 40
FRTF01 5 G2 - S Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
EEMF10 5 G2 - E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
ETIF20 5 G2 - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 42 42
MVKF20 5 G2 - S Transportfenomen i människokroppen KS KE U W T 14 14 0 0 105
EXTG01 5 G2 - S Medicinska bildgivande system KS KE U T 48 0 12 0 60

Specialisering bf - Biomedicinsk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEMN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Introduktion till miniatyriserade analyssystem KS KE U W T 14 14 20 0 152
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EEM031 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FKFN05 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EXTP45 7,5 A V 4 - 14/15 4 - S Strålterapifysik KS KE U T
EEMN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 14/15 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T
EEMN25 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T
FAF080 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
TEK267 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Teoretisk biofysik KS KE U W T 40 0 0 10 150

Specialisering br - Biomekanik och rehabilitering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
TNX097 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
FHLN15 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
FMAN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FHLN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T
FMEN02 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
MAMF35 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Människan i extrema miljöer KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAMF30 6 G2 V 4 - 14/15 4 - S Ergonomi KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 V 4 - 14/15 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FHLN05 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
MAMN25 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAM090 7,5 A V 5 - 15/16 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T

Specialisering sbh - Signaler, bilder och e-hälsa

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
EITN55 7,5 A V 4 - 14/15 3 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 14/15 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
EDAA01 7,5 G1 V 4 - 14/15 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 65
FMS051 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EITN65 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T
FRT010 7,5 G2 V 4 - 14/15 2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EXTP60 7,5 A V 4 - 14/15 4 X E1 Mikroskopi, Bio-imaging KS KE U W T
TEK292 7,5 A V 5 - 15/16 4 - E1 Biologiska system X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 40 10 20 0 130
EITN55 7,5 A V 5 - 15/16 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDA040 6 G2 V 5 - 15/16 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
FRT041 7,5 A V 5 - 15/16 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70

TEK292 Biologiska system: Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2015/16, 2017/18.

Valfria kurser - BME

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 4 - 14/15 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
ETT051 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
MIO012 6 G1 4 - 14/15 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 3 1 94
FMSF15 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMAF01 7 G2 4 - 14/15 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
EXTN65 15 A 4 - 14/15 4 - E Neurobiologi KS KE U W T 21 45 24 0 300
FMNN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
EXTF90 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
FMS065 7,5 G2 4 - 14/15 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EITF05 4 G2 4 - 14/15 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
EIT020 9 G2 4 - 14/15 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
FMI050 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FMIF20 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
FRTN01 10 A 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
VBR180 15 A 4 - 14/15 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123
EITA05 4,5 G1 4 - 14/15 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
EIEF01 10 G2 4 - 14/15 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
GEMA25 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 14/15 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
TEK287 15 G2 4 - 14/15 4 - S Biokemi KS KE U W T
EEMN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
FHL105 4,5 G1 4 - 14/15 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 14/15 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 - 14/15 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 - 14/15 4 - S Kognition KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
FMAF05 7 G2 4 - 14/15 4 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T
FMEN11 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMNN10 8 A 4 - 14/15 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 - 14/15 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
EXTN30 15 A 4 - 14/15 4 - E Sinnesbiologi KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 14/15 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMAF01 7 G2 4 - 14/15 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 14/15 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 14/15 3 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 14/15 4 X S Databasteknik KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 14/15 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 14/15 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
FRTN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
TEK287 15 G2 4 - 14/15 4 - S Biokemi KS KE U W T
FHL090 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kaos KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FMAF05 7 G2 4 - 14/15 4 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Mikrosensorer KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 4 - 14/15 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
FMN050 6 G2 4 - 14/15 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Spridningsmetoder KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 - 14/15 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITF05 4 G2 5 - 15/16 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 - 15/16 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 5 - 15/16 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FHL066 7,5 A 5 - 15/16 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - BME

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i BME-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEML05 15 Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U

Examensarbeten - BME

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i BME-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W