lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H11

Arkitektur  H11 

Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W T
AAHB55 1 G1 - E2 Experimentell workshop A X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB45 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AHIA01 6 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) KS KE U W T
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T
AAHB60 1 G1 - E2 Experimentell workshop B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB50 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T 9 0 0 0 5
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) KS KE U W T 10 144 0 7 80
ATEA01 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 1) KS KE U W T 8 6 0 0 66
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 4 8 0 3 12

AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AADA10 2 G1 - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 7 83
ATHA15 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 12 0 1 57 24 12 0 1 57
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T 10 144 0 7 80
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 24 8 0 7 41
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 28 8 0 0 44
AADA15 2 G1 - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA25 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U T 18 12 0 1 63 18 12 0 1 63
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA10 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 16 12 0 0 65 16 12 0 2 65
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 8 28 0 4 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 20
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 12 3 0 1 48 4 35 0 1 30
AAHF35 3 G2 - S Dokumentation och kommunikation KS KE U T 4 0 0 0 5 6 20 0 1 44

Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHF25 15 G2 - S Arkitektur - I kontext KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF30 15 G2 - S Arkitektur - I samtid KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF20 15 G2 - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
AFO025 3 G2 3 - 13/14 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 5 25 0 1 10
GEMA50 4,5 G1 3 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 3 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 3 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 6 394
AAKN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 10 17 0 3 70
AAHN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70
AAHN02 15 A 4 - 14/15 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70
AFON20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67
ABVN16 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T 14 35 0 1 70
AAMN01 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58
ABFF01 7,5 G2 4 - 14/15 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 15 22 0 0 65
ASEN01 15 A 4 - 14/15 4 X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 100 0 5 85
ASEN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN02 15 A 4 - 14/15 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82
ASBN06 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70
AFON25 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN31 15 A 4 - 14/15 4 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82
ASBN41 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70
GEMA70 15 G1 4 - 14/15 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90
AAH150 30 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
ABVN20 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T
AFON30 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T
AAHN06 15 A 4 - 14/15 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T
ASBN16 15 A 4 - 14/15 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T
ASBN11 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T
AAHN10 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T
ABAN15 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T
ASBN26 7,5 A 4 - 14/15 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T
ABVN02 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T
ABVN06 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T
ASEN05 15 A 4 - 14/15 4 X E Spatiala experiment II KS KE U T
ABAN11 15 A 4 - 14/15 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T
ABAN06 7,5 A 4 - 14/15 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 14/15 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - A

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i A-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 Kandidatarbete i arkitektur KS KE U

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W