lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H10

Elektroteknik  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETI280 6 G1 X E Immaterialrätt KS KE U W T
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
3 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 3 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 4 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

ETI265 Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAFA10 9 G1 V 2 - 11/12 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FAFA10
ETIN20 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EITN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Antennteknik KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
ETEN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Optoelektronik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN65 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Radioprojekt KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Radiosystem KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIF10 7,5 G2 V 3 - 12/13 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMA170 6 A V 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 122 h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMA120 6 A V 4 - 13/14 3 X E1 Matristeori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 13/14 2 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 13/14 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 13/14 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 13/14 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
FMA125 3 A V 4 - 13/14 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FMN100 6 A V 5 - 14/15 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIN75 7,5 A V 3 - 12/13 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITF35 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETIN40 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN55 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E DSP-design KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
ETIN35 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
ETIN60 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETSN01 7,5 A V 3 - 12/13 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 V 3 - 12/13 2 X S Kösystem KS KE U W T
EITN50 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EDI042 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Kodningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
ETTN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Internetprotokoll KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 V 4 - 13/14 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 13/14 2 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EIT140 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN21 7,5 A V 5 - 14/15 5 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO022 6 G2 V 3 - 12/13 2 - S Företagsorganisation KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIF10 7,5 G2 V 3 - 12/13 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
EEMN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E DSP-design KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EIEN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
MIE100 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
AEB010 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
EIEN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
EIE015 12 A V 4 - 13/14 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
KII010 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
MVKN30 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 28 h (45-minuterspass)
EIE061 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 21 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 88 h (45-minuterspass)
EIE061
EIEN20 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 156 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETEN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Antennteknik KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Optoelektronik KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
ETEN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T

FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 122 h (45-minuterspass)
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
FMA175 3 A V 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
GEMA55 6 G1 V 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MTTF01 5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Logistik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
MION25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 131 h (45-minuterspass)
MTTN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MIOF01 9 G2 V 4 - 13/14 4 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 13/14 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 13/14 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Industriell management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
MTTN20 7,5 A V 5 - 14/15 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MION05 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMNN25 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
EDA230 7,5 A V 4 - 13/14 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
ETSN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 36 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EDAN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 13/14 2 X S Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 13/14 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 V 4 - 13/14 2 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 V 4 - 13/14 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EIEN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
FMA120 6 A V 4 - 13/14 3 X E1 Matristeori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
FRTN15 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EIEF01 10 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 4 - 13/14 2 X E1 Optimering KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 13/14 2 X E1 Automation KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRT100 4,5 A V 4 - 13/14 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
EIE015 12 A V 4 - 13/14 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 13/14 2 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FMA125 3 A V 4 - 13/14 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FRT090 7,5 A V 4 - 13/14 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMF05 7,5 G2 2 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA50 4,5 G1 2 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FAFA10 9 G1 2 - 11/12 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 2 - 11/12 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
GEMA45 3 G1 2 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
FMA091 6 G1 2 - 11/12 2 - S Diskret matematik KS KE U W T
FAFA10 9 G1 2 - 11/12 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
EXTF60 15 G2 3 - 12/13 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
FMIF20 7,5 G2 3 - 12/13 2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
ETSN01 7,5 A 3 - 12/13 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 3 - 12/13 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 3 - 12/13 2 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FMA021 7,5 A 3 - 12/13 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
ETIN75 7,5 A 3 - 12/13 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T
MIO022 6 G2 3 - 12/13 2 - S Företagsorganisation KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 3 - 12/13 2 X S Kösystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 3 - 12/13 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EITN50 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
FMA170 6 A 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 122 h (45-minuterspass)
FHLF05 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 4 - 13/14 2 X S C-programmering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EITF35 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
MIE100 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
EDI042 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Kodningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 4 - 13/14 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 156 h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 4 - 13/14 3 - S Logistik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
ETTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 4 - 13/14 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EDA230 7,5 A 4 - 13/14 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETSN05 7,5 A 4 - 13/14 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 36 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
AEB010 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MION25 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 131 h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
ETIN40 7,5 A 4 - 13/14 2 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
FMA120 6 A 4 - 13/14 3 X E1 Matristeori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
EDAF10 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
FRTN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 4 - 13/14 2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A 4 - 13/14 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
EIEF01 10 G2 4 - 13/14 2 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
MVKN05 7,5 A 4 - 13/14 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 13 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETIN25 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Antennteknik KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 13/14 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EEMN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
MTTN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIN50 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
ETIN55 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Internetprotokoll KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 - 13/14 2 - S Kognition KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 13/14 2 X S Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 4 - 13/14 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 13/14 2 X E1 Optimering KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 13/14 2 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 13/14 4 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 13/14 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETEN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Automation KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 13/14 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 13/14 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A 4 - 13/14 2 X E DSP-design KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energianvändning KS KE U W T
FAF095 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 - 13/14 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIN30 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
MTT045 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 13/14 2 - S Internet inuti KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 13/14 2 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Optoelektronik KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 2 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
MION01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
EEMN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
EDA031 7,5 G2 4 - 13/14 2 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 13/14 2 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
ETIN35 7,5 A 4 - 13/14 2 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
FRT100 4,5 A 4 - 13/14 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EIE015 12 A 4 - 13/14 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 13/14 2 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 13/14 2 X E1 Variationskalkyl KS KE U T
EDAF05 5 G2 4 - 13/14 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
ETIN60 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
FAFN10 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 13/14 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 13/14 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 13/14 2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 13/14 2 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
EDAN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
MTT240 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 13/14 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 13/14 2 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 13/14 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 13/14 2 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 13/14 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
MION10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 13/14 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN65 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Radioprojekt KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 13/14 2 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 13/14 2 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
EITF05 4 G2 5 - 14/15 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 95 h (45-minuterspass)
TEK171 7,5 A 5 - 14/15 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Kandidatarbeten - E

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i E-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W